Glas iz Karmela

Sijati evanđeosku misao Svaki kršćanin ima svoj vrt. Može to biti njegova obitelj, prijatelji, susjedi, kolege na poslu…Svaki kršćanin treba djelovati u konkretnom „vrtu“ i  tamo ima samo njemu svojstven  zadatak.  Dobio je sjeme koje treba posijati. Razmišljati o kršćanskoj misiji u svijetu nije loše, ali to nije ništa konkretno. Možemo si postaviti pitanje, gdje […]

Glas iz Karmela

Vjekovna borba za duše Od pada u grijeh, pa do današnjeg dana u svemiru se vodi teška borba između Krista i Sotone. Ta borba je isključivo borba za um. Za moj i tvoj um bore se dvije oprečne sile, sila Duha Svetoga i sila neprijatelja. O nama ovisi tko će u toj borbi pobijediti. Zahvaljujući […]

Glas iz Karmela

TIJELO U MOLITVI – 2 Blaženi Humbert de Romanis, tumačeći Pravilo Braće propovjednika (dominikanaca), navodi brojna mjesta iz Biblije koja preporučuju moliti tako da se padne licem do zemlje i preporučuje takvo držanje u molitvi. Iz Knjige o Tobiji: „Tri sata prostrti zahvaljuju Bogu« (Tob, 12), Iz knjige o Juditi: »Judita padne licem na zemlju, […]

Glas iz Karmela

MOLITVA TIJELA U knjizi „Škola moljenja“ Hanri Caffarel sa svojim suradnicima opisuje razne načine i sredstva koja pomažu kod molitve. Govore i o našem tijelu u molitvi. „I tijelo sudjeluje u molitvi. Tjelesne kretnje i držanje nerijetko pomažu raspoloženjima duše podržavajući ih i potkrepljujući. »Molitva traži od nas da budemo potpuno ispravni«, pisao je Robert […]

Glas iz Karmela

Bog nas posvećuje svojom istinom Pedeset dana nakon uskrsnuća apostoli i ostali koji su boravili u Gornjoj sobi dobili su dar Duha. Rezultat toga je bio da su s takvom silom svjedočili da se samo nakon jedne propovijedi koju je održao polupismeni i neobrazovani ribar – Petar, obratilo tri tisuće duša. Učenici su bili jedinstveni […]

Glas iz Karmela

Sedam riječi Uskrsnuloga – izvor života (3) „Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. Primite Duha Svetoga!“ (Iv 20,21 i dalje) Riječ koju je Isus na Uskrs navečer rekao svojim učenicima, pripravlja nas već na dolazak Duha Svetoga na Duhove. Za Ivana su Uskrs i Duhovi jedan događaj. Na Uskrs navečer […]

Glas iz Karmela

Sedam riječi Uskrsnuloga – izvor života Danas ćemo razmatrati o trećoj, četvrtoj riječi Uskrsloga:  „Prinesi prst ovamo  i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.“ (Iv 20,27) Toma nije bio prisutan kad je Isus u uskrsno jutro stupio među svoje učenike. Kad su mu učenici […]

Glas iz Karmela

Sedam riječi Uskrsnuloga – izvor života Ovu meditaciju napisao je njemački benediktinac Anselm Grün koji kaže kako je duhovna tradicija srednjega vijeka sastavila i meditirala o sedam Isusovih riječi na križu. I nastavlja: „Slična tradicija za riječi Uskrsnuloga ne postoje. Nakon svoga uskrsnuća Isus je kazao bitno više od sedam riječi. Upravo u Luke i […]

Glas iz Karmela

Ponizio se da nas uzvisi Danas je mladi Uskrs, pa je razmišljanje o uskrsnom otajstvo primjereno i ove nedjelje. Ljudi se ponekad pitaju je li uskrsnuće stvarnost. Može li čovjek uskrsnuti? Sveti Pavao apostol o tim pitanjima daje odgovor u Prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju:”Ako nema uskrsnuća, tada ni Krist nije uskrsnuo. A ako […]

Glas iz Karmela

Dozvolimo Uskrslom Isusu da nam se približi Prema Luknim evanđeoskom odlomku (Lk 24,13-35) koji se čita na nedjelju Uskrsnuća p. Didier-Joseph  Caullery, karmelićanin, iz samostana Avon u Francuskoj koji je pripremao karmelske korizmene duhovne vježbe, pripremio je i ovo razmišljanje. Na ovaj lijep dan Uskrsa, dopustimo Kristu razapetom da nam se približi. Nije tako lako […]