„Cor – dare“ (o daru srcem)

Dar. Dar-ovati. Prihvatiti srcem. Obradovati. Primiti za ruku. Ohrabriti. Utješiti. Dar-ovati je najveći dar koji se imade da-ti. Otvoriti. Postati djelom drugih… Oslobađati. Ponekada u mučnim trenucima, i od onoga što nas same čini zarobljenicima naših vlastitih svjetova. Darovati, ne odustati od čovjeka. Kada je bolestan, biti uz njega, za njega. Ne odstupati. Ne izmicati. […]