Blagoslovljeno vozilo Mobilnog centra za prevenciju


Policijska uprava Krapinsko-zagorska u sklopu projekta Policija u zajednici, kao dio plana rada Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici opremila je specijalizirano vozilo za potrebe “Mobilnog centra za prevenciju”.

To je prvi takav projekt na području Hrvatske, koji će se koristiti za potrebe provođenja preventivnih projekata u Zagorju.

Javno predstavljanje “Mobilnog centra za prevenciju” održano je na Trgu Pape Ivana Pavla II. u Mariji Bistrici, a vozilo je blagoslovio Svetišta Majke Božje Bistričke vlč. Zlatko Koren.