Blagdan sv. Franje u Krapini

U ponedjeljak 04.10. proslavljamo blagdan sv. Franje Asiškoga našega zaštitnika. Za proslavu blagdana pripravljat ćemo se trodnevnicom: u petak, subotu i u nedjelju u crkvi sv. Katarine u franjevačkom samostanu u 18 sati bit će pjevana misa i prigodna propovijed.

A na sam blagdan sv. mise su u : 07.00 h, 09.00 h i 18.00 sati.

U petak započet ćemo trodnevnicu pa evo i prigodnog programa:  

01.10.2010. PETAK

17.30 h    KLANJANJE    nakana za duhovna zvanja
18.00 h    SVETA MISA trodnevnice – predvodi i propovijeda fra Petar

19.00 h    iza misnog slavlja druženje sa okupljenim vjernicima, članovima FSR-a i simpatizerima

02.10.2010. SUBOTA

17.30 h    DUHOVNI NAGOVORI o Mariji našoj Nebeskoj Majci
18.00 h    SVETA MISA trodnevnice – predvodi i propovijeda fra Rikard

19.00 h    iza misnog slavlja druženje sa okupljenim vjernicima, članovima FSR-a i simpatizerima

03.10.2010. NEDJELJA

17.30 h    KLANJANJE o Euharistiji  
18.00 h    SVETA MISA trodnevnice – predvodi i propovijeda fra Ante Ivanković iz Zagreba
19.00 h    iza misnog slavlja druženje sa okupljenim vjernicima, članovima FSR-a i simpatizerima

04.10.2010.  PONEDJELJAK BLAGDAN SVETOGA FRANJE

17.30 h    MOLITVE u čast sv. Franje za rast naše Zajednice i  ostalih Bratstva
18.00 h    SVETA MISA Svečanu sv. misu blagdana u 18,00 sati predvodi i propovijeda fra Ante Ivanković iz Zagreba
19.00 h    iza misnog slavlja druženje sa okupljenim vjernicima, članovima FSR-a i simpatizerima

Dođimo i zajedno rastimo u vjeri!

Vaši Franjevci i članovi Franjevačkog svjetovnog reda mjesnog
Bratstva Krapina.

MALO O NAŠEM MJESNOM BRATSTVU:
U crkvi sv. Katarine djeluje Franjevački svjetovni red i to prema povijesnoj zabilješci od samog osnutka samostana dakle oko 350 godina. Danas zajednica broji 15 trajno zavjetovanih članova. Među najpoznatijim članovima našega bratstva izdvojili bi tadašnjeg radobojskog kapelana Franju Kuharića, kasnije Kardinala a sada blagopokojnog. Zajednica je vođena Vijećem i ministrom, a duhovna asistencija je povjerena franjevcima Prvoga reda. Temeljno opredjeljenje življenja članova FSR-a je opsluživanje evanđelja po primjeru sv. Franje iz Asiza. Poziv u Franjevačkom svjetovnom redu teži zauzetim življenjem u Crkvi i za Crkvu u njezinim potrebama. Djelovanje zajednice očituje se kroz svjedočko življenje svakog člana, a popraćeno je aktivnostima molitveno-duhovnog ili karitativnog sadržaja. Daj Bože da uz pomoć sv. Franje i mi mlađi članovi po stažu slijedimo naše drage predhodnike.

O FRANJEVAČKOM SVJETOVNOM REDU – općenito
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED ustanovljen je u nadahnuću i po djelovanju svetoga Franje Asiškoga (1182-1226). Sveti Franjo je osnivač triju Franjevačkih redova: Prvoga (muški, redovnici) Drugoga (ženski, klarise – po sv. Klari) i Trećega (za ljude u svijetu). Zato se Franjevački svjetovni red (FSR) dugo nazivao i »Treći red sv. Franje«, a pripadnici toga Reda »trećoreci«. U Franjino vrije¬me i neposredno poslije njega braća i sestre koji su željeli živjeti po primjeru sv. Franje, ali ostajući u svijetu, nazivali su se »Pokornička braća«, a potom i »Braća trećega Pravila«.
Općenito se smatra da su prvi trećoreci bili bračni par Lukezije i Bnonadonna iz Toskane.
NAZIV
–  »Franjevački«: jer osobe koje ulaze u to zajedništvo nastoje živjeti evanđelje po primjeru sv. Franje. Prožima ih njegov duh i oduševljava njegova radikalnost.
–  »Svjetovni«: jer osobe ostaju u svijetu, u svojim obiteljima, na svome radnom mjestu vezane svo¬jim redovitim staleškim dužnostima. Ne povlače se (osim kod tzv. »Trećih samostanskih redova«) u samostane ili u slične zajednice.
–  »Red«: jer se radi o instituciji iza koje stoji Crkva svojim autoritetom. Crkva potvrđuje taj način ži¬vota, daje mu potrebne okvire, obrede, potvrđuje Pravilo, Konstitucije, Obrednik i drugo. Crkva računa na primjeran život, na svjedočenje i na molitvu članova FSR-a.
PRAVILO
Prvo Pravilo FSR-a je tzv. »Memoriale« iz 1221. godine. To je Pravilo preradio za FSR veliki prijatelj sv. Franje papa Grgur IX 1228. godine. Drugo Pravilo za FSR izradio je franjevac, papa Nikola IV 1289. godine. Ono ostaje na snazi skoro punih 600 godina.Treće Pravilo izdaje trećoredac, papa Leon XIII 1883. godine. Posljednje i za nas danas važeće Pravilo potvrdio je svojom apostolskom vlašću papa Pavao VI 24. lipnja 1978. godine.
NARAV FSR-A
FSR je organizirano zajedništvo članova koji žive po cijelome svijetu. Računa se da ima preko 2.000.000 članova i kandidata toga zajedništva. Red vodi Internacionalno vijeće koje ima svoje sjedište u Rimu. Svaki narod ima svoje Nacionalno vijeće. Daljnje su moguće organizacijske podjele po regi¬jama i, kao kod nas, po franjevačkim provincijama (kod nas ih ima 8).Braća i sestre (tako se međusobno nazivaju i osje¬ćaju) svoje zajedništvo na najkonkretniji način proživljavaju u malim bratstvima ili zajednicama FSR-a vezanim uz naše samostane i župe. Takve zajednice imaju također svoje vodstvo u koje je uključen i tzv. duhovni asistent (to je redovito sve¬ćenik – franjevac).
ZNAKOVI
–    Medaljica: koja ima redovito na sebi lik sv. Franje, a s druge strane ili lik sv. Klare ili lik  Bogorodice.

– Značka: predstavlja franjevački grb, tj. dvije pre¬križene ruke (jedna gola: Kristova, i druga obuče¬na, Franjina), obadvije sa znakom rane od čavla. Po sredini je križ (TAU).

– Znak »Tau«: označuje tzv.franjevački križ; može se nositi kao značka ili kao privjesak o vratu.

–  Škapular: simbolični komadić redovničke odjeće.

–  Pojas: dio franjevačke redovničke odjeće sa znakovima triju zavjeta.
Prikladno je da članovi FSR-a kod zajedničkih su¬sreta znakove nose na vidljiv način, ovisno o naravi i namjeni znakova.
SVRHA
– Braća i sestre žive evanđelje po primjeru sv. oca Franje i čine sve da se na taj način posvete intenzi¬vnim duhovnim životom:

–  takvim životom po evanđelju braća i sestre FSR-a postaju prikladni za sudjelovanje u životu i posla¬nju cijele Crkve, služe u Crkvi, pomažu širenju evanđelja, spremni su za najponiznije pomaganje u svim poslovima svoje crkvene zajednice;
–  spremni su na svako dobro djelo, osobito na ona po kojima će moći pomagati siromašnijima, svojoj braći u bijedi (karitas);
–  sudjeluju u brigama i mukama cijeloga svijeta,bore se za mir, njeguju ekumenizam, podržavaju sva nastojanja za čistoću i ljepotu prirode i ljudskoga okoliša;
–  u načinu života i rada žele biti uzorni u svome obiteljskom životu, čisti i pošteni u svome svakodnevnom ophođenju s ljudima, odgovorni i zauze¬ti u svojim društvenim obvezama.

KAKO POSTATI ČLAN FSR-A
–  »Simpatizirati« s Franjom i njegovim idealima…
–  Prijaviti se ispunjenom »prijavnicom« ili molbom. Time se postaje »kandidatom«. Kandidatura traje oko 6 mjeseci.
– U organizaciji zajednice upriliči se svečanost »ulaska u Red«, tj. ulaska u godinu formacije za FSR; to je godina »novicijata«.
– Po završenom novicijatu, svaki član položi svoja OBEĆANJA ili ZAVJETE na Pravilo FSR-a i život po njemu. Kroz kandidaturu i novicijat obavljaju se osobite pouke i sastanci, te duhovne obnove radi upoznavanja toga života, lika sv. Franje, temelja duhovnoga života, života Crkve te se odgaja za intenzivnije zajedništvo vjernika. Cjelokupna mjesna zajednica FSR-a nastavlja ži¬vjeti svoje zajedništvo mjesečnim skupštinama i drugim sastancima koji služe životu braće i sestara i svrsi samoga FSR-a.
Dođimo i zajedno rastimo u vjeri! Do viđenja na susretima, koje održavamo svake prve nedjelje u mjesecu, pozdravljaju vas fra petar Antun Kinderić, fra Rikard Patafta, ministar  i župni animatori, te suradnici koji će pripremati pojedine susrete!

Više informacija:

Darko Fiket
Ministar mjesnog Bratstva Krapina
049 / 223 – 378
091 / 598 62 95
099 / 215 11 86