BISTRIČKOJ GOSPI

Čudesna Majko
crnoga lika,
naša si jedina
nada i dika.

Kroz stoljeća mnoga
držiš nas za ruku,
liječiš sve rane
hrvatskome puku.

Evo smo došli
pred Lik Tvoj sveti,
i novi život
s Tobom započeti.

A Ti nas bodriš
sa postolja svoga,
bez utjehe nisi
pustila nikoga.

Hvala Ti Majko
za obrisane suze,
i za svu muku
što je od nas uze.