Biskup Šaško predvodio sprovodne obrede za preminulog akademika fr. Franju Šanjeka

Pomoćni biskup zagrebački mons. dr. sc. Ivan Šaško predvodio je u srijedu 31. srpnja 2019. godine na zagrebačkom Mirogoju sprovodne obrede za preminulog akademika fr. Franju Šanjeka, svećenika dominikanca, istaknutog hrvatskog povjesničara, redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji je umro u subotu 27. srpnja u Zagrebu u 81. godini života, 61. redovništva i 54. godini svećeništva. Prenoseći izraze sućuti i zahvalnosti zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, biskup Šaško je u govoru rekao kako je „Franjin život obilježila povijest; nju je proučavao i po njoj je druge poučavao. Kršćanski povjesničar – služeći se istim metodama kao i drugi – povijest i njezin smisao promatra u svjetlu Isusa Krista. I zato ona ima snagu sadašnjosti, snagu protegnutosti u naše živote.“ Istaknuvši kako je profesor Šanjek učio između ostaloga, koristiti se povijesnim pomoćnim znanostima, biskup Šaško je u nastavku govora rekao da je „s pomoću tih znanosti i otac Franjo iščitavao i tumačio prošlost, ali kao baštinik znanja i mudrosti Crkve, svoga dominikanskog reda, u molitvi i duhovnosti, u redovničkome pozivu i odgovoru. U traženjima se uvijek našao pred Gospodarom povijesti. U znanosti se može biti ravnodušan prema pitanjima koje smo nazvali konačnima, ali i tada ona struje ispod svake znanosti, pitanja o izvorištu i o vječnosti. U ovome svom zadnjem predavanju on, koji se bavio diplomatikom, proučavajući razne dokumente i spise, ugovore i povelje, govori da ne zaboravimo zapisanu Božju riječ i Dokument koji je Bog u svome Sinu, jedanput zauvijek, sklopio s nama kao Novi savez.“ Govor je biskup Šaško završio ovim riječima: „Dragi brate Franjo, hvala ti za suradnju s Božjim Duhom u kojemu nastavljamo svoj zemaljski hod; hvala za svaku pomoć, jednostavnost i srdačnost. Nimalo ne dvojimo da će Gospodin u mjerenju tvojih djela i života imati smilovanja, i zbog toga, jer je mjera kojom si ti mjerio, naročito studente, bila sama blagost i milosrđe… Neka ti tijelo počiva na hrvatskoj zemlji, a duša se raduje u našim molitvama i u Božjemu zagrljaju neba!“ Nakon biskupa Šaška prisutnima se obratio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mario Cifrak koji je progovorio o životnom putu akademika fr. Šanjeka te njegovim doprinosima na polju humanističkih znanosti ističući posebno ulogu koju je imao kao dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u povratku Katoličkog bogoslovnog fakulteta u zajednicu Sveučilišta u Zagrebu. Od preminulog akademika fr. Šanjeka govorom se oprostio i predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a pročitana su i pisma sućuti hrvatske Predsjednice te Predsjednika Vlade. Na kraju, pročitano je i pismo provincijala Hrvatskog dominikanskog reda fr. Slavka Sliškovića koji se nalazi u Vijetnamu na Općoj skupštini Dominikanskog reda. Tijelo preminulog akademika fr. Šanjeka položeno je u zajedničku grobnicu braće Dominikanaca na zagrebačkom Mirogoju, a potom je slavljena misa zadušnica u crkvi Kraljice svete Krunice.

Životopis akademika fr. Franje Šanjeka

Fr. Franjo Šanjek rodio se 1. travnja 1939. u Poljani Biškupečkoj kod Varaždina. Prve zavjete u Redu propovjednika položio je 17. kolovoza 1958., a svečane 27. rujna 1963. Nakon studija na Visokoj dominikanskoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 1965. ga je za svećenika zaredio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Šeper. Od 1965. do 1968. usavršavao je pomoćne povijesne znanosti u Vatikanu, a od 1968. do 1971. studirao je povijest na pariškom sveučilištu Sorbonne, gdje je 1971. doktorirao. Godine 1970. postao je asistent na Katedri crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1971. predavao opću i povijesnu metodologiju, pomoćne povijesne znanosti i srednjovjekovnu povijest Crkve u Hrvata (od 1974. kao docent, od 1993. kao izvanredni i od 1998. kao redoviti profesor). Od 1984. bio je pročelnik Katedre crkvene povijesti i predstojnik Instituta za crkvenu povijest, a od 1994. do 1997. dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Od 1978. bio je urednik časopisa Croatica christiana periodica. Bio je i profesor srednjovjekovne povijesti i pomoćnih povijesnih znanosti na Hrvatskim studijima (od 1994.), predavač na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz sociologije (1996.) i pedagogije (1998.) Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1992. do 1999. bio je i predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Za redovitog člana HAZU izabran je 1997., a od 2015. do 2018. bio je i tajnik Razreda za društvene znanosti. Od 2016. bio je voditelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu, a od 2008. do 2016. Zavoda za povijesne znanosti u Zadru. Akademik Franjo Šanjek bio je jedini svećenik među redovitim članovima HAZU. Kao gost predavač djelovao je na sveučilištima u Fribourgu (Švicarska, 1986. i 2008.), Ottawi (Kanada, 1987.) i Parizu (Sorbonne, 2007.). Sudionik je brojnih znanstvenih skupova u domovini i inozemstvu, suradnik enciklopedijskih i leksičkih edicija u Hrvatskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i Poljskoj. Godine 1996. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, a 2004. primio je godišnju državnu nagradu za značajno znanstveno dostignuće na području humanističkih znanosti. U znanstvenom radu najviše se bavio crkvenom poviješću Hrvatske u europskom kontekstu, posebno heretičkim pokretima bosanskih krstjana, katara i bogumila, ulogom hrvatskih intelektualaca u razvoju srednjovjekovne europske kršćanske teološke, povijesne i filozofske misli, izdavanjem srednjovjekovnih izvora, te ulogom Crkve u povijesnim zbivanjima u Hrvatskoj u 19. i 20. st. Važniji radovi su mu Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualistički pokret u srednjem vijeku (1975.), Crkva i kršćanstvo u Hrvata (1988.), Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima: (13.–15. st.) (2003), Latinska paleografija i diplomatika (2004.), Dominikanci i Hrvati (2008.), a s dr. sc. Brankom Grbavac uredio je Leksikon srednjovjekovlja objavljen 2018. godine. (Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije)