ALFA I OMEGA


Početak i završetak
svega stvorenoga,
početak i završetak
zemaljskog bivstvovanja
moga.

Ti si početak svega
Svemogući, Neumrli Bože,
Ti si završetak ljudske povijesti
i nitko bez Tebe
opstati ne može.

Mnogi misle da mogu
sami živjeti bez Tebe,
pa agnosticima i ateistima
sami proglašavaju sebe.

Ali su u zabludi teškoj
jer bez Milosti Očinske Tvoje,
pokrenuti ne bi mogli
ruke ni noge,
ni druge udove svoje.

A Ti si moćni Svevladar
na svijetu kao da nemaš vlasti,
na zemlji je sve nestalno
i za tren može zauvijek propasti.

A to je samo privid
jer Ti brineš o svijetu,
kuglu zemaljsku nosiš na dlanu,
nastanjenu, živu, otkupljenu
planetu.