ADVENT


Na zelenom
adventskom vijencu,
upaljena je tek
prva svijeća,
ona nas na Isusov
dolazak podsjeća.

Zeleni adventski vijenac
sa četiri velike svijeće,
simbol je i tvojega života
i znaj da te vječnost,
zaobići neće.

Zato zapali svijeću Vjere
na svojem vijencu života,
neka ti ona svijetli u tami
kako je beskrajna
božja dobrota.

Zatim zapali svijeću drugu
da imaš u svemu čvrsto Ufanje,
i kada te melje žrvanj života
za propust imaš
iskreno kajanje.

Na tvojem vjenčiću
sad gore dvije svijeće,
upali i treću, svjećicu Ljubavi,
zrake svjetlosti
njene su najveće.

Sada je tvoj vjenčić
okićen sa tri upaljene svijeće,
željno su čekale onu četvrtu
u njoj je sav vrutak života,
u plamenu njenom
pjevaju Anđeli,
u Malenom Isusu
sva je ljepota.