7. biciklijada Selnica-Gusakovec

Marija Bistrica ima 8 biciklističkih ruta te se svake godine u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici održi biciklijada na nekoj od njih, a u mjesecu rujnu tradicionalno se održava biciklijada Selnica- Gusakovec (5 km od Marije Bistrice) u kojoj je napravljena prva biciklistička ruta.
 7. biciklijadu Selnica- Gusakovec, 02. rujna organizira Udruga mladih Marija Bistrica.

Dužina rute: 8 km Tip rute: asfalt/makadam, namijenjena za brdski biciklizam.

7. BICIKLIJADA SELNICA – GUSAKOVEC
02. RUJNA 2012. NEDJELJA 15,00 SATI
POČETAK → LOJZEKOVA HIŽA, GUSAKOVEC, BISTRIČKA DOBRODOŠLICA
→ TEHNOTOM – PONUDA DOMAĆIH PROIZVODA
→ UDRUGA HRVATSKA ŽENA – PONUDA KOLAČA
→ OBITELJSKO GOSPODARSTVO GABUD – PONUDA PROIZVODA OD JABUKA
ZAVRŠETAK → LOJZEKOVA HIŽA, GUSAKOVEC – PONUDA GRAHA
Po želji sudionika, prije odlaska na grah, obilazak biciklističke rute br. 7 PODGRAĐE
duljina rute 6km, cca 30min.

 

7. biciklijada Selnica-Gusakovec

Marija Bistrica ima 8 biciklističkih ruta te se svake godine u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici održi biciklijada na nekoj od njih, a u mjesecu rujnu tradicionalno se održava biciklijada Selnica- Gusakovec (5 km od Marije Bistrice) u kojoj je napravljena prva biciklistička ruta.
 7. biciklijadu Selnica- Gusakovec, 02. rujna organizira Udruga mladih Marija Bistrica.

Dužina rute: 8 km Tip rute: asfalt/makadam, namijenjena za brdski biciklizam.

7. BICIKLIJADA SELNICA – GUSAKOVEC
02. RUJNA 2012. NEDJELJA 15,00 SATI
POČETAK → LOJZEKOVA HIŽA, GUSAKOVEC, BISTRIČKA DOBRODOŠLICA
→ TEHNOTOM – PONUDA DOMAĆIH PROIZVODA
→ UDRUGA HRVATSKA ŽENA – PONUDA KOLAČA
→ OBITELJSKO GOSPODARSTVO GABUD – PONUDA PROIZVODA OD JABUKA
ZAVRŠETAK → LOJZEKOVA HIŽA, GUSAKOVEC – PONUDA GRAHA
Po želji sudionika, prije odlaska na grah, obilazak biciklističke rute br. 7 PODGRAĐE
duljina rute 6km, cca 30min.