20. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

Danas, 13. rujna na rasporedu je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu nalaze se točke: Izvršenje Proračuna Općine Marija Bistrica od 01. siječnja do 30. lipnja 2012.; Izvješće načelnika Općine Marija Bistrica; Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za izgradnju probno-eksploatacijskog zdenca na izvorištu Oštri Hum te Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za izgradnju glavnog kanalizacijskog kolektora od postojećeg ispusta do lokacije uređaja za pročišćavanja otpadnih voda – MB1. Sjednica u Vijećnici Općine Marija Bistrica počinje u 19.30 sati.