15 inspektora zaštite okoliša dobilo certifikate Europske Unije

Jučer je petnaest inspektora i inspektorica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dobilo certifikati o uspješno završenom programu usavršavanja za trenere. Ovim certifikatom stručnjaci Europske unije potvrdili su da su inspektori sada sposobni podučavati ostale inspektore.

Programa obuke trajao je od listopada 2008. godine i uključivao je područje EU okolišnog zakonodavstva u cjelini s posebnim naglaskom na IPPC (Integrirano sprječavanje i kontrola onecišćenja) i SEVESO (Spriječavanje velikih industrijskih nesreća i ublažavanje posljedica nesreća ako se one dogode) direktivama, problematiku pristupa informacijama o okolišu, odgovornosti za okoliš u pogledu sprječavanja i otklanjanja šteta u okolišu, provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora, prezentacijske modele i td.

Program za trenere „Train the trainers“ jedan je od programa usavršavanja koji se provode u sklopu PHARE 2005 projekta „Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog zakonodavstva u području zaštite okoliša“. Cilj projekta je jačanje, odnosno prilagodba inspekcije zaštite okoliša potrebama provođenja novog zakonodavstva, unapređenje njene strukture, opremanje inspektora, unaprjeđenje procesa stalne edukacije i provođenje posebnih specijalizacija, kao i uspostava novog načina izvješćivanja i suradnje s drugim relevantnim institucijama temeljem postojećih i novih propisa na području zaštite okoliša usklađenih sa zakonodavstvom EU. Provedba projekta ukupne vrijednosti 2.256.000 EUR započela je u siječnju 2008., s predviđenim trajanjem do studenog ove godine.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na internetskim stranicama http://www.ifenel.hr

Ured glasnogovornice
Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva