132. Skupština DVD-a Marija Bistrica

Svoju 132. redovnu izvještajnu, ali i izbornu skupštinu u subotu 24. travnja je održalo DVD Marija Bistrica, središnje društvo VZO Općine Marija Bistrica, koje trenutno ima 75 članova s pravom glasa i 15 podupirajućih članova, kao i 25 članova djece i mladeži. U Izvješću o radu za prošlu godinu istaknuto je da je društvo vrlo dobro opremljeno i broji 27 dobro opremljenih operativnih vatrogasaca.   Vatrogasna postrojba Društva u 2020. godini je zabilježila 12 intervencija, od čega 2 požara stambenih objekata, 3 požara gospodarskih objekata, 1 požar otvorenog prostora, 5 tehničkih intervencija na stambenim objektima i 1 tehnička intervencija na prometnici. U prosjeku je na intervencije izlazilo 11 vatrogasaca. Pored toga zabilježeno je i 47 intervencija tehničke prirode za čije potrebe je postrojba bila direktno kontaktirana od strane stanovnika Općine Marija Bistrica, poput prijevoza vode, odštopavanja odvodnih sustava, pranja javnih površina, ispumpavanja bunara, dežurstva kontroliranog spaljivanja biljnog otpada, uklanjanje granja te popravak krovova i demontaža dimnjaka nakon potresa. Članovi operativne postrojbe sudjelovali su i kod dežurstava te kao logistička pripomoć prilikom društveno-kulturno-sportskih događanja na području Općine Marija Bistrica: Ina delta rally, Bistrički fašinek, Hrvatsko vatrogasno hodočašće, Biciklijada ”4 kapelice”, Blagdan Velike Gospe, Hodočašće konjskih zaprega, a s obzirom na pandemiju od 21. ožujka do 26. travnja prošle godine vršene su ophodnje svrhu sprječavanja širenja pandemije COVID-19. Sudjelovala su 23 vatrogasca i ukupno je prijeđeno oko 2000 km. U mjesecu srpnju operativna postrojba je organizirala i sudjelovala na združenoj vatrogasnoj vježbi VZO-a Marija Bistrica koja se odvijala na prostoru Auto salona „Srebačić“. Iako u teškoj godini, obnovljeno je grijanje u Vatrogasnom domu, nabavljeno znatna količina nove opreme, a na lanjskoj skupštini potpisana je i povelja o bratimljenju sa DVD-om Sveti Matej. Bistričko društvo bilo je 2020. godini domaćin osposobljavanja za zvanje vatrogasac 1.klase, seminara za voditelje vatrogasne mladeži te seminara za upravljanje vatrogasnim intervencijama. U Izbornom dijelu za predsjednika je ponovno izabran Velimire Babić, a za zapovjednika Filip Hajster. Uz njih u Upravi odbor izabrani su: Ivan Hajster, Branko Bigor, Tomislav Kuntić, Dario Semper, Klara Babić, Lovro Fijan, Ivan Rusan, Damir Kovačić, Miroslav Babić, Branko Matok, Ignac Babić, Marija Brlečić i Zlatko Skočak. U Nadzorni odbor izabrani su Josip Bokun, Viktor Babić i Franjo Tomorad. Izabrano je i 8 predstavnika u skupštini VZO Marija Bistrica. Ostale dužnosnike prema Statutu bira Upravni odbor. Skupština je održana prema epidemiološkim mjerama, a pozdravili su ju predsjednik VZKZŽ-e i VZO marija Bistrica Stjepan Skuliber i načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički.