„Kćeri, posluh daje snagu“

Knjiga sv. Terezije Avilske Osnuci može se formulirati oko tri jezgre sadržaja koje upućuju na poslušnost, kao os cijelog kršćanskog života, načina zajedništva i rekreacije kao novog načina življenja i shvaćanja redovničkog života i, konačno, čitanje pripovijesti iz teološke perspektive kao odgovor na pitanja koja postavljaju znakovi vremena.
a) „Gospodin mi reče: „Kćeri, posluh daje snagu“. (O pred. 2)… Što se bojiš? Kad sam te zapustio? I sad sam ja isti onaj, koji sam bio. Ne propusti, već osnuj ta dva samostana.“ (O 29,6)
Ovaj binom koji se odnosi na dva posve terezijanska koncepta kao što su „prisutnost“ i „odnos“ je nutarnji okvir na kojem se predstavlja terezijanska poslušnost kao vježba slobode življene u svojoj punini. Uključujući njenu horizontalnu dimenziju s braćom kao i njenu vertikalnu dimenziju s Bogom. U prvom slučaju kao sredstva, a u drugom slučaju kao cilja, kao postignuća kontemplacije u akciji i vrhovne manifestacije poniznosti po načinu poslušnosti koji je imao Sin prema Ocu u žrtvi na križu. Ostajući među nama kao kruh i vino jer se „nikad ne prestaje  ponizivati za nas“. Uzor poslušnosti za Tereziju je Krist.
I, stoga, poslušnost je prianjanje uz volju Božju. Poslušnost nije cilj, to je sredstvo i najbrži put da se dođe do sjedinjenja s Bogom, „poslušnosti ljubavi“, posvete. Poslušnost je obraćenje, preobrazba, ostvarenje volje Božje. Poslušnost je osobno ostvarenje Krista u našem životu, doživjeti njegovu prisutnost. Poslušnost je življena kao žrtva koja je Bogu ugodna.
Osim toga, poslušnost je također vježba odgovornosti i slobode budući da zauzima mjesto u našem vlastitom životu. Možemo jednostavno reći da poslušnost regulira odnos čovjeka s Bogom i s drugima. Terezija će reći: „bila bih voljela gledati, gdje se pokorava jednome čovjeku, nego da se toliko pričešćuje“. Zbog toga ovaj odnos treba ljudsko posredništvo, što zovemo autoritet ljudske poslušnosti. Ova posredništva su predstavnik Boga. Ovdje se poslušnost pretvara u jezgru razlučivanja i ključni element istog. Poslušnost dugujemo samo Bogu, čak se i Crkva gleda kao posrednik. Terezija piše neke savjete o poslušnosti prioricama podsjećajući ih na ovu stvarnost i slijedeći tri kriterija. Prvi, pedagoški: treba se prilagoditi zahtjevima subjekta kako bi poslušnost proizvela plodove vlastite kršćanskom životu, teološki razvoj vrlina. Drugi, ljudski: poslušnost ne može biti nametnuta nasilu (terezijanski humanizam). Treći, mistagoški, utemeljen na ljubavi. Treba pomoći da se izgradi život prijateljstva s Bogom i bratstva među svim članovima zajednice (Pismo, 30. svibnja 1581. godine). Podsjeća nas na nacrt zajednice postavljen u Putu k savršenosti: „jer u ovoj kući, gdje ih nema nego trinaest, niti ih treba više biti, ovdje sve moraju biti prijateljice, sve se moraju ljubiti, sve se moraju voljeti, sve se moraju pomagati“.
Konačno, poslušnost za Tereziju regulira odnos i ojačava se kroz prisutnost. U poslušnosti leži početak spasenja. Poslušnost se rađa, hrani i nestaje u Ljubavi. Poslušnost je očitovanje naše sposobnosti da ljubimo. Samo onaj koji ljubi sposoban je slušati i samo onaj koji sluša sposoban je ljubiti. Poslušnost je žrtva i očitovanje solidarnosti s Kristom.
    U biti, poticaj na poslušnost, je pokušaj da se oživi i održi živom nepokolebljiva volja za poslušnošću izvornom duhu reforme. Poslušnost je preobrazila Tereziju i potvrdila njeno djelo.
„Veoma se veselim, da sestre u tom i odviše slušaju, jer mi je ta krepost osobito mila. A i pregnula sam iz petnih žila da je steku. Ali bi mi malo koristilo, da Gospodin radi svoga prevelikog milosrđa nije dao milost, te sve zajedno naginju na ovu krepost. Neka Njegovo Veličanstvo sve više vodi naprijed. Amen.“
Možemo zaključiti govoreći da je Terezija sâma poslušnost, a Osnuci njeno očitovanje, kako bi djelo započeto da očituje slavu Božju išlo „svagda od dobra k boljemu“.