»Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje nego uskrsnu!«

Homilija kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog na Misi vazmenog bdijenja

»Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje nego uskrsnu!«

To pitanje čule su žene »prvog dana u tjednu, veoma rano«, kada dođoše na grob s miomirisima. »Nije ovdje nego uskrsnu!« Prije subote Isus je bio osuđen na smrt i raspet na križu. Na križu izdahnu, nakon što povika iza glasa: »Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!«

Isusovo su tijelo položili u grob u koji još ne bijaše nitko položen. Bijaše dan priprave te budući da je subota svitala svi se vrate kako bi u noći prije subote mogli započeti slaviti židovsku Pashu, spomen oslobođenja Izraelskog naroda iz egipatskog ropstva. Zatim prođe i pashalna subota i započe druga noć.

Evo, braćo i sestre, u Vazmenoj smo noći došli ovdje u našu Prvostolnicu, na isti način kao i tolika naša braća i sestre koji se u ovu svetu noć okupljaju u svojim crkvama diljem svijeta. Došli smo ovamo kako bismo proslavili najsvetiju noć crkvene godine. Zajedno smo na Veliki petak izvršili spomen muke Gospodnje i poklonili se Križu u vrijeme kada je veliki kamen bio postavljen na vrata groba. A zatim je grob bio osiguran, kamen zapečaćen i straža postavljena.

Braćo i sestre, zašto smo danas došli ovamo? Što tražite Živoga među mrtvima? Da, tražimo Isusa živoga. Tražimo ga u ovoj svetoj noći poslije subote. U noći koja je prethodila dolasku žena na grob kada su one zastrašene čule riječi: »Nije ovdje nego uskrsnu!«

Došli smo noćas u našu Prvostolnicu da bismo bdjeli uz grob i slavili Vazmeno bdjenje. Radosna smo srca u duhu svoje zahvale uključili u Vazmeni hvalospjev što ga je navijestio naš đakon. Slušali smo čitanje Svetih pisama koja ovu noć uspoređuju s danom stvaranja, a zatim s noću izlaska, kada je krv Jaganjčeva spasila prvorođence u Izraelu i oslobodila izraelski narod od egipatskog ropstva. Bdijmo, stoga, u ovoj jedinstvenoj noći uz zapečaćeni grob Isusa iz Nazareta, sa spoznajom da se ove noći ispunja sve ono što su tijekom povijesti spasenja Pisma navijestila, svjesni da u ovoj noći djelo čovjekova otkupljenja dosiže svoj vrhunac.

Bdijmo dakle, iako je duboka noć i grob zapečaćen, bdijmo i ispovjedimo da se već pojavilo svjetlo koje prodire kroz tminu noći i tamu smrti. To je Svjetlo Kristovo: Lumen Christi. Došli smo ovamo da bismo pred Bogom i Crkvom obnovili svoja krsna obećanja, bili poškropljeni blagoslovljenom vodom i podijelili radost molitve i zajedništva s onom našom braćom i sestrama koji se ove noći diljem naše Nadbiskupije krste. Oni će po krštenju postati naša nova braća i sestre u zajedništvu Crkve. A svi mi, posebno u ovoj Godini vjere, nastojmo još bolje živjeti novost kršćanskoga života, koja nam otvara perspektivu vječnoga života.

Braćo i sestre, prije nego što izbije zora došli smo ovamo da bismo potražili Raspetoga, jer je »naš stari čovjek zajedno s njim raspet… te više ne robujemo grijehu«; jer se smatramo »mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu«. »Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu«; jer: »Krštenjem smo… zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života«; jer: »Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću«; jer vjerujemo: »ako umrijesmo s Kristom… i živjeti ćemo zajedno s njime«. Upravo zbog toga smo ovdje. Zbog toga bdijemo pokraj njegova groba.

Bdije Crkva. A bdije i svijet. Trenutak Isusove pobjede nad smrću je najvažniji trenutak povijesti.

Stoga od srca vama i vašima želim Sretan Uskrs!