Županica o prijedlogu dviju značajnih odluka

Od tri pristigle ponude na natječaj Krapinsko-zagorske županije za prodaju prostora bivše bolnice u Zaboku za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, jedina prihvatljiva i najpovoljnija je ponuda ETI INŽENJERING-a d.o.o. Zabok. – Konstatiralo je to nadležno Povjerenstvo na osnovu natječaja i kriterija na javnom otvaranju ponuda 17. ovog mjeseca u Zaboku. – izvijestila je danas na konferenciji za novinare županica Sonja Borovčak. Ujedno je najavila da takav Prijedlog odluke o odabiru jedine prihvatljive, dakle najpovoljnije ponude i prodaji nekretnine u Zaboku za spomenutu izgradnju Doma ide prema Županijskoj skupštini koja donosi konačnu odluku. Inače, početna cijena za spomenute nekretnine bila je 3 milijuna kuna, a ponuđena cijena ETI INŽENJERING-a iznosi 3.200.500,00 kuna. Predviđeni su i određeni rokovi pa i rok o stavljanju Doma u funkciju, a koji bi počeli teći nakon donošenje odluke skupštine, odnosno potpisivanja kupoprodajnog Ugovora. Na idućoj sjednici Županijske skupštine, kako je također najavila županica Borovčak jedna od značajnih tema je odluka vezana uz financijsku sanaciju Opće Bolnice Zabok. Županijskim vijećnicima predlaže se donošenje odluke o pozivu Vladi Republike Hrvatske na provođenje sanacije Bolnice jer Krapinsko-zagorska županija, koja je, temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, osnivač Opće bolnice, ne može pokriti obveze zdravstvene ustanove iz razloga nedostatka prihoda. U periodu od tri godine Bolnicom bi upravljalo sanacijsko vijeće na čelu sa sanacijskim upraviteljem, kojeg imenuje Ministarstvo zdravlja. Sjednica županijske skupštine sazvana je za iduću srijedu 30. siječnja.