Zlatomisničko slavlje preč. Petra Ribarića u rodnoj župi Sveta Jana