Završetak projekta za beskućnike “Na putu do integracije”

Krajem mjeseca rujna završava projekt zagrebačkog Caritasa, kojim su bila obuhvaćena većina korisnika smještenih u Prihvatilištu za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu. Kroz projekt im je pružena mogućnost prekvalifikacije, psihijatrijskog savjetovanja, psihosocijalne podrške, pravnog savjetovanja i usvajanje osnova rada na računalu.

Projekt Caritasa Zagrebačke nadbiskupije »Na putu do integracije – stručno osposobljavanje i multidisciplinarna pomoć beskućnicima«, započeo je 1. listopada prošle godine a završava 30. rujna ove godine, financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih iznosom od 151.604,00 kuna u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu, u sklopu Prioritetnog područja 3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina, Potpodručje/Aktivnost 3.1. Razvoj i širenje usluga za beskućnike u lokalnoj zajednici kao što su: dnevni boravci, stambene zajednice, podrška u integraciji i druge usluge.

»Osim zaposlenika – socijalne radnice, psihologinje i pazitelja – značajnu ulogu imali su naši suradnici na projektu«, objašnjava Iva Hrvačić, voditeljica Prihvatilišta za beskućnike: »Kroz projekt su osigurana sredstva za prekvalifikaciju pet radno sposobnih korisnika koji su uspješno završili programe na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb: dvojica za soboslikare, jedan za rukovatelja viličarem, jedan za pizza-majstora i jedan za elektrozavarivača. Trojica od njih odradili su praksu za soboslikare i rukovatelja viličarem u okviru zaposlenja kroz Javni rad u našem Caritasu, gdje su i nastavili raditi do isteka ugovora. Psihijatrijsko savjetovanje i psihosocijalnu podršku korisnicima je kontinuirano pružala dr. med. Ivana Bakija, specijalist psihijatar u Psihijatrijskoj bolnici ‘Sveti Ivan’ u Jankomiru, u Zagrebu.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu pružala je pravne savjete korisnicima koji imaju blokirane račune, neriješene imovinskopravne odnose, neostvarena braniteljska prava i sl. U suradnji s tvrtkom Ilirka d.o.o. proveli smo izobrazbu iz osnova rada na računalu, kako bi korisnici lakše dolazili do informacija o potrebama tržišta za radnom snagom i da bi se putem e-maila na vrijeme javili na natječaj i podnijeli zamolbu za određeno radno mjesto.«

»Kao liječnik specijalist psihijatrije imala sam zadatak pružanja psihološke i druge zdravstvene pomoći i savjetovanja korisnicima koji su smješteni u Caritasovoj kući s ciljem osnaživanja njihovih vlastitih psiholoških snaga te pružanje podrške u pokušaju uspostavljanja novih životnih odnosa. Iako je prvotno bio planiran rad u suportivnim grupama i radionicama, pokazala se puno veća potreba za individualnim radom sa korisnicima. Sve su to osobe koje su se našle u vrlo teškim egzistencijalnim i životnim situacijama uslijed čega se osjećaju razočarano, napušteno, prevareno, s padom samopouzdanja, iscrpljenih psihičkih mehanizama uz sklonost okrivljivanja drugih za ono što im se dogodilo. Mnogi od njih su se jednostavno prepustili trenutnoj situaciji bez kapaciteta, snage i nade za uspostavljanjem boljitka i nove budućnosti.

Dobivanje pravog uvida o svojoj situaciji kao i prihvaćanje razloga koji su do toga doveli je prvi korak na putu njihovog oporavka. Suradnja korisnika je bila vrlo zadovoljavajuća iako je u početku postojao određeni otpor i doza nepovjerenja tako da je bilo potrebno vrijeme za njihovo otvaranje i uviđanje koristi od ovakvog načina psihološke pomoći.

Stvaranjem određenog terapijskog odnosa i stjecanjem povjerenja korisnici su vremenom postali toliko spremni za suradnju i pruženu pomoć da se ukazala potreba i otvorena želja za nastavkom iste. Kako je pristup bio individualan tako su i rezultati individualni na način da su pojedini korisnici uspjeli postići puno pozitivniji stav prema svojoj životnoj borbi, prihvatiti potrebu za liječenjem određenih psihičkih smetnji koje su negirali te osnažiti svoje mehanizme za pronalaženje rješenja za vraćanje u normalan život«, opisala je svoje iskustvo i ostvarene rezultate dr. Ivana Bakija, suradnica na projektu.

Više informacija o radu Prihvatilišta za beskućnike moguće je dobiti na tel. 01 46 78 656 ili putem e-maila kuca.beskucnici@czn.hr.