Završeno uređenje Doma kulture u Mariji Bistrici

Prije novog normalnog u dvorani Doma kulture u Mariji Bistrici kroz cijelu godinu bilo je živo. Koncerti, predstave, projekcije i brojni drugi događaji izmjenjivali su se iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec. Iako je ovo normalno vrijeme drastično smanjilo opseg događanja, jednom kada se sve opet otvori, Dom kulture u Mariji Bistrici ponovno će biti pravi hram kulture i središte društvenih zbivanja u Mariji Bistrici. No, sve buduće posjetitelje dočekat će u novom ruhu. Naime, početkom ove godine završeno je višegodišnje uređenje Doma kulture, a koje je velikom postotku potpomognuto sredstvima Ministarstva kulture RH. Za kraj projekta ostalo je još postaviti 300 modernih i udobnih stolaca. ”Riječ je zapravo o završetku projekta, mogli bi smo reći o završetku 4. dodatne faze” – kaže nam načelnik Općina Marija Bistrica Josip Milički i pojašnjava: ”Projekt je bio zaista velik i sveobuhvatan i bio je predviđen u tri faze, kroz tri godine. Njime je planirana i sada u konačnici i odrađena rekonstrukcija starog Doma kulture, sa Općinskom knjižnicom i čitaonicom, koja se nalazi u njegovom sklopu. Kroz tri godine pojavili su se i određeni dodatni, na početku nepredviđeni troškovi, pa se sam projekt moralo završiti kroz tu dodatnu 4. fazu za koju je preostala nabava i ugradnja 300 stolaca, dok su 74 bila ugrađena u 3. fazi.” Na samom početku projekta knjižnica je preseljena na kat, iako dijelom koristi i dalje i predvorje dvorane Doma kulture, koje je sada višefunkcionalno i u njemu se mogu odvijati događaji za 50-tak posjetitelja. Također, preuređena je pozornica, kao i prostorije iza pozornice, koje koristi KUD ”Lovro Ježek”, a sama dvorana pretrpjela je najviše promjena. Ugrađeno je podno grijanje, zadržana klimatizacija, potpuno promijenjena stolarija i podovi, obnovljeni zidovi i stropna rasvjeta, ugrađen je razglas i posebna rasvjeta za pozornicu, dograđena je galerija na kojoj se nalazi i prostorija za upravljanje sa razglasom i rasvjetom. Na toj galeriji se nalaze 94 mjesta, a u donjem dijelu dvorane 280, pa sada dvorana Doma kulture u Mariji Bistrici ima ukupno čak 374 sjedeća fiksna mjesta i opremljena je svim pratećim sadržajima. ”Sve skupa naravno ne bi bilo moguće bez financijske pomoći Ministarstva kulture, kojem se ovom prilikom najiskrenije zahvaljujem. Sretan sam što je prepoznata vrijednost i važnost Marije Bistrice kao kulturnog središta, a onda posredno i ovog Doma kulture, koji je uvijek bio bogat događanjima, a u budućnosti, kada se za to ponovno ostvare uvjeti, bit će ih još više” – zahvalio je Ministarstvu kulture RH načelnik Milički. Inače, projekt je već u početku bio planiran kroz tri faze u vrijednosti od gotovo 5 milijuna kuna. Od strane Ministarstva kulture RH u prve tri godine stiglo je ukupno sufinanciranje od 4.3 mil. kuna (prve godine 1,3, a druge dvije 1,5 mil. kn). Za dodatnu fazu, tj. nabavku još 300 stolaca vrijednosti 560.625,00 kn, i u financijski teškoj 2020. godini, Ministarstvo kulture je pomoglo sa 250 000,00 kn. Tako je ukupno na kraju cijeli projekt dosegnuo iznos 5.541.564,11 kn, od čega je Ministarstvo kulture sufinanciralo ukupno 4.550.000,00 kn, dok je ostala sredstva osigurala Općina Marija Bistrica, i to kroz period od 4 godine. Dom kulture u Mariji Bistrici sada zaista izgleda impozantno i čeka nova događanja.