Zasjedanje Biskupske sinode

Cilj nove evangelizacije: očitovati nadu svijetu u krizi
 Očitovati nadu svijetu u krizi cilj je nove evangelizacije – istaknuto je na zasjedanju Biskupske sinode u Vatikanu u petak 19. listopada u raspravi o zaključcima rada po skupinama. Premda su slijedile razne metode, sve su skupine imale zajednički cilj: svijetu u krizi vratiti nadu, nestabilnoj modernosti gdje se istodobno osjeća odsutnost Boga i nostalgija za Bogom.

Crkva se ima usredotočiti u prvom redu na ispit savjesti. Možda se o novoj evangelizaciji govori zato što su kršćani izgubili nešto što im Crkva nije znala ponuditi. Uostalom, da bi se evangeliziralo treba biti evangeliziran, valja se dakle vratiti sakramentu pokore, istaknuli su sinodski oci.

Velikim izazovom za uspjeh nove evangelizacije smatra se ekumenski i međureligijski dijalog, naviještanje evanđelja po ekumenskom dijalogu biva vjerodostojno, a međureligijski dijalog, osobito ako se temelji na dubokom poznavanju Svetoga pisma i na životnim svjedočanstvima, omogućuje širenje riječi Božje također i u zemljama s muslimanskom većinom.

Istaknuto je također da se ne smije zanemarivati kriza obitelji. Jezgru evangelizacije treba podupirati hrabreći roditelje kao prve vjeroučitelje i ističući važnost sakramenta ženidbe. Predloženo je vrjednovanje uloge djedova i baka te žena za koje se predlaže služba biblijskog lektora. Još uvijek ostaje otvoren prijedlog ustanovljenja službe za katehete, premda je njihova uloga, kao i svih laika, potvrđena u svim razdobljima nove evangelizacije.

Posebno se raspravljalo o katoličkim političarima: dosljedni vjeri oni trebaju biti beskompromisni, voditi se ispravnom savješću i neupitnim vrijednostima. Biskupi su pozvali kršćanske političare da na tragu socijalnog nauka Crkve promiču društvenu pravdu i solidarnost, pa i stoga jer opredjeljenje za siromašne čini vjerodostojnim naviještanje evanđelja i stvara istinske oaze za susret s Bogom.

Biskupi su se kritički osvrnuli na obavijesna sredstva. Gubitak osjećaja za sveto koji se zamjećuje u sredstvima komunikacija iskrivljuje sliku o kršćanskom životu. Naprotiv, ako se ispravno rabe i ako su stručne osobe, sredstva komunikacija bivaju saveznici evangelizacije, zahvaljujući i opsežnoj uporabi slika, shvatljivih svima.

Neke su radne skupine zahtijevale da biskupi podrobnije rasprave pojave globalizacije i sekularizacije, da se jasno odrede karizme i njihova uloga u Crkvi, da se više sluša mlade te da se istakne uloga nastavnika i odgojnih ustanova kao sredstava evangelizacije. Pozivaju se župe i male zajednice na umrežavanje, a podsjetilo se na to da je župnik prvi vjeroučitelj.

Na kraju plenarnog zasjedanja govorili su i neki od slušača. Na Sinodi se mnogo govorilo o laicima, a laici se obraćaju svećenicima potičući ih da budu pravi svećenici, da se ne povode za prolaznim modama, te da bez straha predlažu vjerske istine. Mi ćemo vas slijediti jer u sebi nosimo beskrajnu žeđu za vječnim i istinitim, ustvrdili su govornici. (radio vatikan / ika / gk)