Zamjena stolarije na bistričkoj knjižnici

Nastavljeno je uređenje Općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrica. Podsjetimo, ove godine na natječaju Ministarstva kulture RH dobiveno je 40.000 kn za uređenje, a što je ovaj puta manjim dijelom iskorišteno za nabavu polica, a većim dijelom za zamjenu preostalog dijela stolarije, tj. prozora i vrata. Radovi su odrađeni u srijedu 26. travnja, a uključivali su promjenu velikih prozora, kao i svih preostalih unutrašnjih vrata. Time je nastavljeno uređenje bistričke knjižnice, koja se nalazi u sklopu Doma kulture.