Za svakog hodočasnika jedan štrukel i obilazak planinara08