Za sanaciju klizišta na području KZŽ osigurano 3.352.245,00 kn

Krapinsko-zagorska županija, u svom proračunu osigurala je određena sredstva za izradu Elaborata za sanaciju klizišta, odnosno geotehničkih mišljenja s prijedlogom projektnog rješenja; te sredstva za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda. Odobreno je financiranje izrade 22 Elaborata (za prioritetna klizišta) za 14 JLS (Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Zabok, Bedekovčina, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Jesenje, Krapinske Toplice, Marija Bistrica, Radoboj, Sveti Križ Začretje i Konjšćina) u ukupnoj vrijednosti od 480.000,00 kuna.Za sanaciju samih klizišta, oštećenih stambenih i gospodarskih objekata, te nerazvrstanih cesta odobrena je financijska pomoć za 11 JLS (Klanjec, Bedekovčina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Jesenje, Krapinske Toplice, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Oroslavje) u ukupnom iznosu od 595.000,00 kuna. Sveukupno je za izradu Elaborata, te sanaciju klizišta i objekata iz proračuna KZŽ odobreno 1.075.000,00 kuna, od čega je 615.000,00 kuna osigurano rebalansom proračuna. Osim toga, iz Državnog proračuna osigurana su sredstva u iznosu od 2.277.245,00 kuna; tako da sveukupna sredstva osigurana za sanaciju klizišta na području KZŽ iznose 3.352.245,00 kuna.