Vulkanci drugi puta slavili na Bistričkom kvizu (BiK)4