Voda ispravna

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Zagorski vodovod d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, objavio je na svojim internetskim stranicama analitička izvješća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Odjela za zdravstvenu ekologiju, od danas, iz kojih slijedi da su svi uzorci vode za ljudsku potrošnju sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji danas je obavijestilo Zagorski vodovod da smatra da se voda s izvorišta Lobor te voda u mreži može smatrati zdravstveno ispravnom te da Zagorski vodovod može obavijestiti stanovništvo da se ona može koristiti i za piće. Dakle, voda javnog vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda je zdravstveno ispravna. U protekla četiri dana isprani su glavni magistralni cjevovodi, sekundarne mreže zahvaćenog područja, te je kontinuirano, već od prvih saznanja za onečišćenje, u sustav puštana voda iz drugih opskrbnih pravaca, tako da je u spornom dijelu sustava voda više puta u cijelosti izmijenjena. Otkrivanje točnog uzroka onečišćenja, kao i relevantnih okolnosti vezanih uz počinitelja, u nadležnosti je policije. Zagorski vodovod d.o.o. ne raspolaže rezultatima policijske istrage. Zahvaljujemo svim građanima koji su pozivima i e-mail porukama iskazali zabrinutost i odazvali se pozivu za dostavom podataka o stanju na terenu, kao i svim korisnicima na strpljenju i razumijevanju zbog ovog iznenadnog onečišćenja – poručili su iz Zagorskog vodovoda.