Vjera, nada i LJUBAV

class=”MsoNormal”>
Vjera, nada i LJUBAV – najveća je ipak LJUBAV

 

Hvalospjev ljubavi

 

Kad bih sve jezike ljudske govorio,

i anđeoske,

a ljubavi ne bih imao,

 bio bih mjed što ječi

 ili cimbal što zveči.

Kad bih imao dar prorokovanja

 i znao sva otajstva

i sve spoznaje,

i kad bih imao svu vjeru

da bih i gore premještao,

a ljubavi ne bih imao – ništa sam!

I kad bih razdao sav svoj imetak

i kada bih predao tijelo svoje da se sažeže,

a ljubavi ne bih imao

 – ništa mi ne bi koristilo.

 

Ljubav je velikodušna,

dobrostiva je ljubav,

ne zavidi,

ljubav se ne hvasta,

ne nadima se;

nije nepristojna,

ne traži svoje,

nije razdražljiva,

ne pamti zlo;

ne raduje se nepravdi,

a raduje se istini;

sve pokriva, sve vjeruje,

svemu se nada, sve podnosi,

ljubav nikad ne prestaje.

 

Sada spoznajem djelomično,

a sada ću spoznati savršeno,

kao što sam i spoznat!

A sada ostaju vjera, nada i ljubav

– to troje –

ali najveća je među njima ljubav.

 

 

Dragi čitatelju ovog bloga! Ovaj tekst iz sv. Pisma najprisutniji je u čitanjima povodom sklapanja sakramenta ženidbe, u trenutku kada dvije osobe obećavaju vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti te postaju jedno srce i jedna duša, jedna nova obitelj. Gledajući danas cjelokupnu modernizaciju našega društva koje nam je pristiglo sa zapada često se pitam koliko ti zavjeti i riječi znače u životu tih osoba koje jedno drugom kroz sakramenat ženidbe ili braka obećavaju jedno drugome. Nažalost prečesto sam svjedok u našoj župi ( a vjerujem da je i u drugim sredinama tako ) kako je u tim važnim trenucima Bog na zadnjem mjestu a s time i LJUBAV. Važnije je što će se obući, kakva će frizura biti i mnoštvo drugih više ili manje važnih sitnica. A zaboravljena je riječ LJUBAV koja je upravo spojila dvije osobe u jedno a onda i naravno Bog kao naš Stvoritelj. Zasigurno su u svemu tome veliku ulogu odigrale i razne TV-e sapunice koje često stvaraju bajkovitu sliku a stvarnost je upravo suprotna. Tim iskvarenim pristupom gubi se upravo one prave i istinske vrijednosti koje su bile na samom početku neke veze a to je razumijevanje, povjerenje i naravno LJUBAV između momka i djevojke, zaručnika i zaručnice te supruga i supruge kasnije i daljnjem bračnom zajedništvu. Čitajući i razmišljajući o tekstu „ Hvalospjeva ljubavi “ bitno je istaknuti tri stvari: VJERA, NADA i LJUBAV – no svaka po sebi ima određenu težinu i vrijednost ali zasigurno između tih triju najveća je ipak LJUBAV. Kako olako znamo izgovoriti tu riječ, često mlačno, ne zainteresirano … a donosi nam tako veliku poruku. Ljubav je ono što pokreće svijet, ljubav je i to što smo mi stvoreni na sliku i priliku Božju kako bismo ovaj svijet učinili boljim na ponos generacijama koje dolaze. No razmislimo i ovako: Ljubav je i žrtva, a žrtva iziskuje i puno odricanja. No tu nam Isus pokazuje kako ga trebamo i moramo nasljedovati a to možemo samo ako istinski ljubimo. Isus nije bio sebičan predao se za nas da bi nas otkupio svojom ljubavlju mukom i trpljenjem na križu… Možda mi danas ne trebamo visjeti na križu ali „visimo“ svaki puta kada Ga iznevjerimo, kada krenemo krivim putevima, slijedimo nešto i nekoga u koga imamo povjerenje ali nije nastanjen na temeljima Isusa Krista, kada iznevjerimo prijatelje, svoje bližnje a posebno one koje volimo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi, ljubav nikad ne prestaje. Upravo to neka nam bude poziv da slijedimo Isusa upravo prema tim mjerilima ljubavi koje nam donosi poslanica pod nazivom „ HVALOSPJEV LJUBAVI “ kako bi u naše obitelji, naše župne zajednice i naš narod te domovinu ostala prava i istinska ljubav prema bratu i sestri u raznim potrebama, prema onima s kojima smo možda u svađi, prema onima koje smo povrijedili bilo riječima, mislima ili djelima kako bi izgrađivali temelje koje su čvrsto nazidani na LJUBAVI koja nas vodi i prema vjeri i nadi u bolji i pravedniji život ovdje na zemlji a kasnije i u onoj nebeskoj domovini prema kojoj moramo i trebamo svi zajedno težiti.