Učenici Srednje škole Bedekovčina boravili u Irskoj

Učenici Srednje škole Bedekovčina boravili su u Irskoj odrađujući svoju stručnu praktičnu nastavu u sklopu Erasmus+ projekta Future inourhands (Budućnost u našim rukama). Projekt traje dvije godine, a u sklopu kojega će učenici sva tri školska učilišta (Medicinskog, Poljoprivrednog i Graditeljskog) odlaziti u Irsku ili Španjolsku i obavljati svoju stručnu praksu. U Irskoj je tri tjedna boravilo troje građevinskih tehničara i sedmero arhitektonskih tehničara, dok je praktična nastava četiri medicinske sestre opće njege i šest fizioterapeutskih tehničara trajala dva tjedna. Svi učenici prije polaska u Irsku prošli su višemjesečne kulturološke, stručne i jezične pripreme u školi. Kao pratnja su im bili nastavnici Daniel Čehulić, Krasnodar Mikša i Daniela Usmiani (koordinatorica projekta). Učenici Graditeljskog učilišta tijekom jednotjedne edukacije educirali su se u programu Revit, alatu koji omogućuje na jednom mjestu izradu i prikaz od ideje do 3D modela građevine. Alat je nov i tek se od nedavno koristi u Hrvatskoj. Nakon edukacije bili su raspoređeni u tri irske tvrtke, kako bi produbiti svoje znanje o Reviti nastavljajući izvršavati nove zadatke u novom alatu, a ujedno se i upoznati s radom arhitektonskih i građevinskih ureda. Razvoj profesionalnih kompetencija učenicima će biti prednost na tržištu rada i pri nastavku školovanja na visokim učilištima. Učenici medicinske grupe predmeta (medicinske sestre opće njege i fizioterapeutski tehničari) odrađivali su svoju stručnu praktičnu nastavu u domovima za njegu starijih osoba, odnosno u dnevnim centrima. Tamo su se iz prve ruke mogli upoznati s radom ustanova za njegu bolesnika, upotrijebiti svoje stečeno znanje u školi i razvijati svoje profesionalne kompetencije, a ujedno su radili na usavršavanju metoda prevencije i obrade kroničnih rana te prevencije komplikacija kod dugotrajnih ležanja kod starijih osoba. Uz stručnu praktičnu nastavu, učenici su imali i osigurano i kulturološko upoznavanje sa zemljom u kojoj su boravili. Tako su se upoznali s glavnim gradom Dublinom, obišli najznačajnije muzeje grada, a na atlantskoj strani Irske prošetali se po liticama Mohera.