U novom broju Glasa Koncila pročitajte…

slika

Naslovnica novoga broja Glasa Koncila 36. u tekućoj godini s nadnevkom od nedjelje 4. rujna donosi središnji naslov: »Hrvatska je ostala predziđe kršćanstva« te sliku i vijest o proslavi Dana hrvatskih mučenika u subotu 27. kolovoza u nacionalnom svetištu crkve Hrvatskih mučenika na Udbini, u kojoj je sudjelovalo više od četiri tisuće hodočasnika. Taj prizor i molitveno ozračje, koji su svakoga hrvatskog rodoljuba i domoljuba diljem svijeta ispunjali ponosom, najbolji su dokaz da hrvatski narod živi duboko ukorijenjen u prošlost štujući baštinu predaka, ali i s nadom i optimizmom gleda u budućnost pouzdajući se u Božju pomoć.

Glas Koncila donosi također iznimno važan cjeloviti tekst poruke hrvatskih biskupa za parlamentarne izbore 2016., koji su raspisani za 11. rujna, pod naslovom: »Zaustaviti socijalno raslojavanje i osiromašenje građana«, koja je svojevrsni putokaz katoličkim vjernicima: »Od iznimne je važnosti upoznati izborne programe onih koji se kandidiraju, osobito one gospodarske koji se odnose na gospodarenje morem, šumama i poljoprivrednim dobrima. Valja također uočiti i podupirati one koji očituju spremnost stvoriti preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta te tako zaustaviti socijalno raslojavanje i osiromašenje građana, a osobito iseljavanje mladih ljudi i obitelji iz Hrvatske.«

Glavni urednik Ivan Miklenić redoviti je komentar posvetio predstojećim izborima u Hrvatskoj naslovivši ga: »Moći će se stvarno birati«. U tekstu se naslanja na poruku hrvatskih biskupa ističući kako oni »u svojoj poruci navode konkretne izazove kao orijentire za prepoznavanje vjernicima prihvatljivih kandidata, a budući da su neke političke stranke, koalicije i nezavisne liste ugradile te izazove u svoje programe, birači će na ovim izborima moći stvarno birati.«

Posebnu »težinu« zbog ključne poruke, koja stoji već u naslovu: »Vjeronauk u školi zahtijeva i župnu katehezu« ima i poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju, koja je upućena na početku nove školske i katehetske godine, a povodom dvadeset i pete godišnjice ponovnoga uvođenja katoličkoga vjeronauka u hrvatske škole.

U središnjem intervju naslovljenom: »Treba ukinuti mnoga neperspektivna zanimanja i studije« o različitim aktualnim temama govori o. Gojko Zovko, magistar pedagogije i povijesti, voditelj hrvatske katoličke misije u Bernu.

I ostale će stalne rubrike zasigurno privući pozornost čitatelja jer u »Teološkom osvrtu« Krešimir Cerovac postavlja pitanje: »Koliko Crkva voli šport?«, a u »Zapažanjima« Đurđica Ivanišević Lieb iznosi zanimljivu tvrdnju: »Ponekad ne treba odustati od ‘ćorava posla’«. U rubrici »Vjernici laici aktivni u Crkvi« Antonio Mock, profesor geografije, pjevač, karitativac, planinar i strastveni putnik svjedoči o svom vjerničkom angažmanu u župnoj zajednici i širem okruženju, a u »Susretu« prva doktorica znanosti s gluhosljepoćom u Hrvatskoj i predsjednica Hrvatskoga saveza gluhoslijepih osoba »Dodir« – dr. Sanja Tarczay ističe da »moramo izvesti gluhoslijepe osobe iz izolacije«. U rubrici »Iz hrvatske duhovne poezije« objavljena je pjesma dr. Vlade Gotovca pod naslovom »I vapaj moj«.

Reportaža u ovome broju Glasa Koncila posvećena je župi Uznesenja BDM u Kloštru Ivaniću, koju vode franjevci provincije sv. Ćirila i Metoda. (tv/gk)