U Mariji Bistrici 4 kandidata za načelnika i 6 lista za Vijeće

U ponoć je istekao je rok za predaju kandidatura, odnosno predlaganje kandidacijskih lista i kandidata nadležnim izbornim povjerenstvima za predstojeće lokalne izbore koji će se održati 19. svibnja. U Općinsko izborno povjerenstvo u Mariji Bistrici u roku su predane 4 kandidature za načelnika i 6 lista za Općinsko vijeće. Kandidature za načelnika predali su Nedeljko Brzaj, A-HSS, za zamjenika Mladen Čefko, Josip Milički, HDZ, za zamjenicu Dubravka Bartolović, Stjepan Muhek, koalicija SDP-HNS-HSU, za zamjenika Kristijan Ozimec i Ivan Palanović, HSS, za zamjenika Jurica Mitrečić. Za Vijeće općine Marija Bistrica predano je 6 kandidacijskih lista: A-HSS, HDZ, HSS, Hrvatski laburisti-stranka rada, koalicija SDP-HNS-HSU i ZDS.

Donosimo i kopletne kandidacijske liste za Načelnika i za Vijeće Općine Marija Bistrica

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARIJA BISTRICA PRHVAĆENE SU KANDIDATURE:

1.    Kandidat: NEDELJKO BRZAJ
    AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
    Zamjenik kandidata: MLADEN ČEFKO
2.    Kandidat: JOSIP MILIČKI, ing.
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
    Zamjenica kandidata: DUBRAVKA BARTOLOVIĆ
3.    Kandidat: STJEPAN MUHEK, dipl.ing.
    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
    HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
    Zamjenik kandidata: KRISTIJAN OZIMEC
4.    Kandidat: IVAN PALANOVIĆ, ing.
    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
    Zamjenik kandidata: JURICA MITREČIĆ, upr.pr.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJA BISTRICA

1.    AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
    Nositelj liste: NEDELJKO BRZAJ
2.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
    Nositelj liste: JOSIP MILIČKI ing.
3.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
    Nositelj liste: IVAN PALANOVIĆ ing.
4.    HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
    Nositelj liste: STJEPAN MEŠTROVIĆ dipl.ing.
5.    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
    HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
    Nositelj liste: STJEPAN MUHEK dipl.ing.
6.    ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
    Nositelj liste: ZVONKO ŽUPANIĆ

LISTE:

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS
Nositelj liste: NEDELJKO BRZAJ

Kandidatkinje/kandidati:
1. NEDELJKO BRZAJ; HRVAT; MARIJA BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA 57; rođ. 19.07.1970; OIB: 08518247771; M
2. MARIO ŠALAMUN; HRVAT; GLOBOČEC, GLOBOČEC 95; rođ. 31.08.1981; OIB: 24847928643; M
3. MLADEN ČEFKO; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 168; rođ. 20.12.1970; OIB: 81709294641; M
4. IVAN GABUD; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 12/A; rođ. 26.02.1960; OIB: 84293155064; M
5. ZDRAVKO PRUGOVEČKI; HRVAT; GLOBOČEC, GLOBOČEC 137; rođ. 27.03.1966; OIB: 28283964460; M
6. JOSIP PRUGOVEČKI; HRVAT; GLOBOČEC, GLOBOČEC 126/B; rođ. 23.12.1991; OIB: 23850661985; M
7. JASMINA PETRIC; HRVATICA; PODGRAĐE, PODGRAĐE 63; rođ. 14.08.1974; OIB: 25813748011; Ž
8. BRANKA TOTOVIĆ; HRVATICA; PODGRAĐE, PODGRAĐE 76/A; rođ. 22.06.1958; OIB: 93890369487; Ž
9. KRUNO PRLIĆ; HRVAT; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 202; rođ. 16.01.1990; OIB: 35114864886; M
10. IVAN KLEMAR; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 82; rođ. 31.10.1981; OIB: 28969777759; M
11. ŽELJKO PISK; HRVAT; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 78; rođ. 25.11.1959; OIB: 25057245203; M
12. BOŽIDAR GABUD; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 54; rođ. 15.01.1970; OIB: 04288954030; M
13. IVICA TOMORAD; HRVAT; PODGRAĐE, PODGRAĐE 18/B; rođ. 15.04.1989; OIB: 80648493719; M
14. MARTIN JELEČKI; HRVAT; GLOBOČEC, GLOBOČEC 121/E; rođ. 05.08.1994; OIB: 89638351615; M
15. MARIO ŠVALJEK; HRVAT; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 7/C; rođ. 30.09.1977; OIB: 15241631818; M

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: JOSIP MILIČKI ing.

Kandidatkinje/kandidati:
1. JOSIP MILIČKI, ing.; HRVAT; MARIJA BISTRICA, ULICA LJUDEVITA GAJA 8; rođ. 21.09.1969; OIB: 94645315646; M
2. DUBRAVKA BARTOLOVIĆ; HRVATICA; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 191/A; rođ. 16.05.1974; OIB: 78092884557; Ž
3. TEODOR ŠVALJEK, ing.; HRVAT; MARIJA BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA 94; rođ. 05.03.1973; OIB: 19065783699; M
4. JOSIP DOLČIĆ, prof.; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 219; rođ. 29.10.1985; OIB: 72205639410; M
5. DUBRAVKA BOC, mag.oecc; HRVATICA; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 281; rođ. 29.10.1975; OIB: 40716165010; Ž
6. SANJA KOVAČIĆ, dr.sc.; HRVATICA; MARIJA BISTRICA, GORNJOSELSKA ULICA 2; rođ. 03.03.1970; OIB: 70299584170; Ž
7. IGNAC BABIĆ; HRVAT; GLOBOČEC, GLOBOČEC 47/ 001; rođ. 30.11.1954; OIB: 75217509800; M
8. NIKOLA MEŠTROVIĆ; HRVAT; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 69/C; rođ. 01.12.1989; OIB: 09989680096; M
9. ŽELJKO NOVAK, dipl.ing.šum; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 63; rođ. 05.03.1965; OIB: 09479160867; M
10. STJEPAN GORIČKI; HRVAT; PODGRAĐE, PODGRAĐE 67; rođ. 04.04.1974; OIB: 94967535786; M
11. ZLATKO IVAK; HRVAT; MARIJA BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA 80; rođ. 26.02.1973; OIB: 62721069591; M
12. MILAN HRASTOVIĆ; HRVAT; LAZ STUBIČKI, LAZ STUBIČKI 69/A; rođ. 19.10.1984; OIB: 62145977309; M
13. ŽELJKO JAKOPEC; HRVAT; SELNICA, SELNICA 144; rođ. 18.09.1965; OIB: 59080223208; M
14. ŽELJKO PUGAR; HRVAT; POLJANICA BISTRIČKA, POLJANICA BISTRIČKA 82; rođ. 25.07.1959; OIB: 35468104326; M
15. JOSIP KRAJAČIĆ; HRVAT; SELNICA, SELNICA 191; rođ. 06.01.1927; OIB: 11188691449; M

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: IVAN PALANOVIĆ ing.

Kandidatkinje/kandidati:
1. IVAN PALANOVIĆ, ing.; HRVAT; MARIJA BISTRICA, ŠOPĆEV PROLAZ 16/A; rođ. 25.03.1958; OIB: 66957633869; M
2. JURICA MITREČIĆ, upr.pr.; HRVAT; SELNICA, SELNICA 47; rođ. 19.04.1983; OIB: 56085496039; M
3. VLADO LESKOVAR; HRVAT; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 155; rođ. 20.07.1961; OIB: 80438586903; M
4. STJEPAN GABUD; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 34; rođ. 16.12.1948; OIB: 20487359101; M
5. MARINKO MICAK, prof.; HRVAT; MARIJA BISTRICA, ŠOPĆEV PROLAZ 12; rođ. 10.09.1967; OIB: 78756310514; M
6. DEAN BAHMET; HRVAT; PODGRAĐE, PODGRAĐE 34/A; rođ. 16.02.1976; OIB: 29816240866; M
7. ZVONIMIR JELEČKI; HRVAT; POLJANICA BISTRIČKA, POLJANICA BISTRIČKA 19; rođ. 06.10.1962; OIB: 74857447890; M
8. ANITA GABUD; HRVATICA; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 34; rođ. 10.05.1992; OIB: 21244758663; Ž
9. MLADEN MARŠIĆ; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 80; rođ. 12.12.1954; OIB: 69251144769; M
10. IVAN KUK; HRVAT; GLOBOČEC, GLOBOČEC 69/A; rođ. 29.07.1955; OIB: 71589885116; M
11. JURAJ PTIĆ; HRVAT; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 270; rođ. 15.11.1964; OIB: 20109737059; M
12. ŠTEFICA KRALJ; HRVATICA; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 8; rođ. 18.12.1969; OIB: 07134893422; Ž
13. DRAŽEN MIKUŠ, ing.; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 272/D; rođ. 08.04.1976; OIB: 71226028014; M
14. JOSIP ČEHKO; HRVAT; SELNICA, SELNICA 226; rođ. 30.09.1982; OIB: 41465155210; M
15. SUZANA ŠILTIĆ; HRVATICA; MARIJA BISTRICA, ZAGREBAČKA ULICA 5; rođ. 22.08.1962; OIB: 63834460305; Ž

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: STJEPAN MEŠTROVIĆ dipl.ing.

Kandidatkinje/kandidati:
1. STJEPAN MEŠTROVIĆ, dipl.ing.; HRVAT; SELNICA, SELNICA 47/C; rođ. 05.09.1968; OIB: 25321564659; M
2. JELENA HOIĆ TKALEC, ing.san.; HRVATICA; SELNICA, SELNICA 177; rođ. 18.03.1983; OIB: 44506255968; Ž
3. ŽELJKO KAMENAR; HRVAT; SELNICA, SELNICA 80; rođ. 20.10.1959; OIB: 70862661782; M
4. KRISTINA MEŠTROVIĆ; HRVATICA; SELNICA, SELNICA 134; rođ. 28.01.1980; OIB: 08674162734; Ž
5. IVAN MEŠTROVIĆ; HRVAT; SELNICA, SELNICA 134; rođ. 08.03.1969; OIB: 12551283474; M
6. BOJAN TKALEC, dipl.oec.; HRVAT; SELNICA, SELNICA 177; rođ. 16.08.1983; OIB: 66031703206; M
7. JOSIP ČUKMAN; HRVAT; SELNICA, SELNICA 155; rođ. 25.10.1948; OIB: 69504869207; M
8. NIKOLA KUŠIĆ; HRVAT; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 141/F; rođ. 25.11.1988; OIB: 01279009960; M
9. STJEPAN PRUGOVEČKI; HRVAT; MARIJA BISTRICA, ULICA LJUDEVITA GAJA 28; rođ. 17.10.1967; OIB: 99300419648; M
10. ŽELJKA HOIĆ; HRVATICA; SELNICA, SELNICA 177; rođ. 14.05.1962; OIB: 80386981453; Ž
11. KATARINA JAKOPEC; HRVATICA; SELNICA, SELNICA 144; rođ. 08.09.1993; OIB: 53369254974; Ž
12. MATIJA KLEMAR; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 84; rođ. 07.11.1989; OIB: 04709491572; M
13. VLASTA HABAZIN; HRVATICA; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 39; rođ. 30.05.1970; OIB: 92053797197; Ž
14. JURAJ KUŠT; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 87; rođ. 31.03.1956; OIB: 77874817438; M
15. MARIJA HOIĆ; HRVATICA; SELNICA, SELNICA 177; rođ. 10.07.1986; OIB: 79471420370; Ž

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: STJEPAN MUHEK dipl.ing.

Kandidatkinje/kandidati:
1. STJEPAN MUHEK, dipl.ing.; HRVAT; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 18; rođ. 06.12.1954; OIB: 47115569656; M
2. DRAGICA DIJANIĆ; HRVATICA; MARIJA BISTRICA, ZAGREBAČKA ULICA 21; rođ. 25.10.1949; OIB: 56421856053; Ž
3. BRANIMIRA GLAVICA; HRVATICA; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 129; rođ. 27.11.1975; OIB: 75618795313; Ž
4. DAMIR MILOŠIĆ, mag.oecc; HRVAT; SELNICA, SELNICA 21; rođ. 08.03.1975; OIB: 37437508288; M
5. IVAN BERTOVIĆ; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 44; rođ. 13.09.1954; OIB: 27745411304; M
6. MLADEN MICAK, dipl.ing.; HRVAT; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 69/A; rođ. 18.01.1978; OIB: 46794760066; M
7. KATICA HABAZIN, dr.vet.med.; HRVATICA; MARIJA BISTRICA, STUBIČKA CESTA 47; rođ. 31.10.1958; OIB: 88145270361; Ž
8. MARIJAN SEMPER; HRVAT; GLOBOČEC, GLOBOČEC 4/C; rođ. 13.07.1961; OIB: 88786762822; M
9. MARTINA JELEČKI, dipl.soc.rad.; HRVATICA; GLOBOČEC, GLOBOČEC 45/A; rođ. 18.08.1983; OIB: 85481293270; Ž
10. IVAN MESAR; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 129; rođ. 28.01.1956; OIB: 27018176829; M
11. DRAGUTIN HABAZIN; HRVAT; POLJANICA BISTRIČKA, POLJANICA BISTRIČKA 243/A; rođ. 06.10.1959; OIB: 34489317636; M
12. ZLATA BOGOVIĆ; HRVATICA; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 2; rođ. 25.11.1929; OIB: 11207996688; Ž
13. VIŠESLAV ĆUK, dr.sc.; HRVAT; MARIJA BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA 88; rođ. 20.02.1963; OIB: 76004345418; M
14. MLADEN GABUD; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 32; rođ. 20.05.1980; OIB: 61616899807; M
15. IVAN FLEGAR, ing.; HRVAT; MARIJA BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA 21; rođ. 28.07.1952; OIB: 64045797529; M

ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
Nositelj liste: ZVONKO ŽUPANIĆ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ZVONKO ŽUPANIĆ; HRVAT; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 103; rođ. 17.11.1948; OIB: 57516180255; M
2. ŽARKO MEZAK, dr.med.; HRVAT; SELNICA, SELNICA 84; rođ. 24.06.1961; OIB: 74919831139; M
3. ZVONKO HABAZIN; HRVAT; POLJANICA BISTRIČKA, POLJANICA BISTRIČKA 181; rođ. 21.08.1965; OIB: 06917412638; M
4. MARIJAN BUTKO; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 24; rođ. 23.04.1967; OIB: 18571651741; M
5. STJEPAN BUKVIĆ; HRVAT; SELNICA, SELNICA 39; rođ. 02.07.1964; OIB: 04827751733; M
6. MATO VAJDIĆ; HRVAT; SELNICA, SELNICA 1; rođ. 06.11.1950; OIB: 81817786375; M
7. STJEPAN DUK; HRVAT; PODGRAĐE, PODGRAĐE 82/A; rođ. 17.01.1967; OIB: 01072967273; M
8. STJEPAN DIJANIĆ; HRVAT; LAZ BISTRIČKI, LAZ BISTRIČKI 17/ 001; rođ. 28.05.1955; OIB: 92380589141; M
9. MLADEN MIKETIĆ; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 61; rođ. 05.12.1959; OIB: 76270699054; M
10. ZVONIMIR KUREŠIĆ; HRVAT; TUGONICA, TUGONICA 58/I; rođ. 10.03.1958; OIB: 10329095894; M
11. ŠTEFICA BRKO; HRVATICA; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 273; rođ. 10.06.1984; OIB: 68755464198; Ž
12. JOSIP PAVLOVIĆ; HRVAT; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 133; rođ. 10.03.1963; OIB: 98102701724; M
13. MARIO LISAK; HRVAT; HUM BISTRIČKI, HUM BISTRIČKI 135; rođ. 10.06.1982; OIB: 01482024958; M
14. ZVONIMIR MEZAK; HRVAT; SELNICA, SELNICA 84; rođ. 08.06.1932; OIB: 36569892741; M
15. IVANA BRKO; HRVATICA; PODGORJE BISTRIČKO, PODGORJE BISTRIČKO 273; rođ. 03.08.1993; OIB: 40367762387; Ž