U Konjščini izbori za mjesne odbore

U Konjščini će se istodobno s predsjedničkim izborima, 27. prosinca održati i izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Stranke trebaju sastaviti liste kandidata, odnosno mogu se prijaviti i nezavisne liste, a prijedlozi se dostavljaju općinskom izbornom povjerenstvu još danas.

Na području općine Konjščina postoji 16 mjesnih odbora koji su uglavnom bili neaktivni, a vijeća će, ovisno o broju stanovnika po mjesnom odboru, brojiti od 5 do 9 članova.

Čelništvo općine održalo je sastanak sa stanovnicima naselja vezan uz te izbore. Načelnik Konjščine, Mirko Krznar iznio je prijedlog većine stranaka koje participiraju u općinskom vijeću da se na sastanku pokuša sastaviti lista kandidata koja ne bi bila dirigirana stranačkom pripadnošću već bi se vodilo računa o kvaliteti kandidata i zastupljenosti stanovnika različitih dijelova naselja, pa stranke na izbore ne bi išle s pojedinačnim listama. Iako je na kraju lista sastavljena, na sastanku je bilo primjedbi da je takav prijedlog u koliziji sa zakonom, da se stranke ne mogu izbjeći te da je riječ o velikoj koaliciji. 

radio zlatar