Tuhelj ZA mlade

Tuhelj ZA mladeU utorak 31. listopada u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku načelnik Tuhlja Mladen Hercigonja i njegova zamjenica Veronika Kolman potpisali su ugovor o financiranju projekta “Tuhelj ZA mlade!”, kojim će u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor u narednih godinu dana organizirati aktivnosti s ciljem prikupljanja informacija o potrebama i problemima mladih s područja Općine Tuhelj, te na temelju prikupljenih informacija donijeti Lokalni program za mlade Općine Tuhelj. Navedenim programom će se definirati odnos općinske vlasti prema mladima u narednih pet godina, s konkretnim aktivnostima, njihovim provoditeljima, predviđenim financijskim sredstvima i rokom provedbe – sve s ciljem poboljšanja položaja mladih i većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka – objašnjeno je. Vrijednost projekta iznosi 58.500 kuna, a 70 posto, odnosno 45.000 kuna financirat će Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.