Traže se lokacije za biciklistička odmorišta

Traže se lokacije za biciklistička odmorištaKrapinsko-zagorska županija pozvala je gradove i općine da predlože lokacije za biciklistička odmorišta na svojem području. Naime županija posljednjih nekoliko godina radi na razvoju cikloturizma te su kroz projekt Mreža biciklističkih ruta trasirane i digitalizirane 23 rute ukupne dužine 688 km. Slijedom tih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija posljednjih 13 mjeseci provodi i projekt Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije – RIDE & BIKE. Projektom je predviđeno i opremanje ukupno 5 odmorišta za bicikliste, na području županije. Odmorišta će se opremiti stolovima, klupama, koševima za smeće te stalcima za bicikle. Poželjno je da općine i gradovi predlože lokacije u neposrednoj blizini jedne od biciklističkih ruta. Prijedloge bi trebali javiti najkasnije sutra. Više detalja na web stranici ZARA-e.