TIJELO I KRV KRISTOVA


U maloj Hostiji
Isus se skriva,
zato je Crkva
Katolička živa.

Pod prilikama
kruha i vina,
primamo živog
Krista Gospodina.

Bit Svete Mise
jest Pretvorba sama,
u kojoj Isus
dolazi k nama.

U kaležu svetom
kruha i vina,
uistinu primamo
Živog Gospodina.

Danas Crkva slavi
Tijelo i Krv Presvetu,
Jedino Svijetlo
u pokvarenom svijetu.