Tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike na OPG-u Micak

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u okviru Mjere 1 “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”, podmjere 1.1.2. Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020., organizira tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike „Prerada ratarskih kultura“. Tečaj će se održati u Humu Bistričkom, Marija Bistrica, u objektu OPG-a Micak. Edukacija će trajati od 18. do 21. veljače 2020. godine u vremenu od 9 do 15 sati. Teme tečaja će biti o žitaricama, njihovom skladištenju, načinu prerade, proizvodnji brašna, tijesta i tjestenina, proizvodnja hladno i toplo prešanih ulja uz kušanje, tehnologija proizvodnje piva, primjena HACCP načela u preradi, stavljanje proizvoda na tržište, zakonodavstvo, porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u, tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda, te izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda. Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima bilo da se već bave preradom ili to namjeravaju. Pohađanje tečaja za polaznike je besplatno. Zainteresirani se mogu prijaviti kod djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba). Dodatne informacije mogu se obiti kod kolegice Dragice Tresk Penezić