SVJEĆNICA


U plamenu svijeće
izgaraju grijesi,
plamen nam govori
da Ti Kriste Jesi.

Prikazan u hramu
kao malo dijete,
na rukama Majke
Djevice Presvete.

I nitko Te tamo
prepoznao nije,
u plamenu svijeće
mali Bog se krije.

Samo dvije duše
Tebe prepoznaše,
sveti starac Šimun
tada prorokovaše.

Mač će boli Majko
probost srce Tvoje,
a ja danas vidjeh
spasenje svoje.

Proročica Ana
ponizna i sveta,
u hramu dočeka
Spasitelja Svijeta.