SVETI RODITELJI


Imati roditelje svete
to božji je dar,
grijat se u krilu njihovu
a Bogu ugodan par.

Malena Gospa
Kristova mati,
u toplom krilu
svog oca i majke,
prve psalme
počima čitati.

O dali su znali
Joakim i Ana,
da je djevojčica njihova
od neba odabrana.

Da li su znali
da mala Miriam,
sva radost njihovih dana,
o dali su znali da je čudesno
od grijeha istočnog očuvana.

O dali su znali
Ana i Joakim,
da u obitelji njihovoj
boravi i Božji Sin.

Presveto Trojstvo
među njima bdije,
skriveni Otkupitelj
radosno se smije.

Zagledan u svoju
Bezgrešnu Majku,
blagoslivlja svoga
djeda i baku.

Kad se napunila
punina vremena,
Bezgrešna Miriam
u hram je smještena.

Ponizna, Prečista
ko zvijezda sjajna,
nitko ni slutio nije
da Ona je velika
božja tajna.