Sveti Nikola u OŠ Marija Bistrica

Najveće uzbuđenje u OŠ Marija Bistrica, vladalo je tijekom posjeta Svetog Nikole, koji je odlučio u jednom danu posjetiti svih 28 razrednih odjela, kako bi svakom djetetu dao na znanje kako netko misli na njega i koliko je vrijedno. I ove godine Sveti Nikola, odlučio je malim darom razveseliti sve učenike OŠ Marija Bistrica. Nakon što je učenicima uputio lijepe riječi i osmijeh, dao je i po jedan slatki poklon te su ga nakon toga učenici pozdravili sa pjesmom. Sveti Nikola oduševljen njihovom dobrodošlicom, obećao je da će doći i sljedeće godine.