Svete riječi prve knjige svijeta

Naš Bog je Bog živi… Naš Bog je Bog stvoritelj … Naš Bog je dobri Bog: on je sama dobrota i ljubav … Naš Bog je Bog koji voli sva bića. Posebnom ljubavlju on ljubi čovjeka. Upravo je zaljubljen u čovjeka. Naš Bog je Bog, koji je u svojoj ljubavi progovorio čovjeku. Rekao mu je svoju istinu o samom sebi i o njemu – čovjeku … Bog želi da se njegova riječ čuje i posluša. No on ne govori neposredno svakom čovjeku. On odabire one, kojima će stavljati u usta svoju riječ, da je prenesu drugima. Ti odabranici su proroci Božji. Prvo misno čitanje današnje mise i riječ evanđelja progovorila nam je upravo o tome … Proroci su ljudi, koje Bog sam odabire; koje on sam poziva; kojima on sam stavlja svoje riječi u usta; kojima zapovijeda, da njegovu riječ prenesu drugima. Teška je, ozbiljna je i zahtjevna proročka služba. S njom je spojeno mnogo odricanje i mnoga žrtva. Svaki pravi prorok mora životno, tj. zalažući u to sav život plaćati svoje proročko naviještanje. Mnoge je njihova proročka služba stajala i života. To je zato jer je Božja riječ zahtjevna, i prorok joj mora pod svaku cijenu biti vjeran. On mora reći sve, i po istini, što mu Bog stavi u usta. Ne smije ništa prešutjeti. Ni ono što nije ugodno slušati. Ne smije ništa svoga nadodati. Ne smije laskati niti popuštati, makar bi radi toga dobro prošao. Ne smije govoriti svoje da je Božje. Koji bi tako činili, njima Bog prijeti. Božja riječ obvezuje čovjeka. Nije to obveza vanjske prisile, već obveza savjesti. A obveza savjesti je veća od bilo koje izvanjske prisile. Čuli smo o tom prorokovu riječ: I ne bude li tko poslušao mojih riječi, što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom (l.č.). Kako doznati Božju riječ? Kako do nje doći? Postoji li knjiga u kojoj je zapisana Božja riječ upućena čovjeku? Postoji li učiteljstvo, koje čuva riječ Božju i naviješta je? Postoji sve to. Ta je knjiga Biblija, a učiteljstvo Kristova Crkva. Biblija je izvan svake sumnje prva knjiga svijeta. Svjetski bestseller kroz mnoga stoljeća. Za kršćane ona je sveta knjiga Božje riječi o kojoj piše: Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Jahve traži od tebe … (Mih 6,8). Došla mi je misao, i reći ću je: Sablažnjivo je, ako nema te knjige u kući kršćanina; barem Novoga zavjeta. Evanđelje današnje nedjelje iznosi nam pred oči Isusa Učitelja Božje riječi. On je najprije živa Riječ Božja. Upravo mu je božansko ime Riječ. On je Riječ koja je tijelom postala i nastanila se među nama (usp. Iv 1, 14). On je s božanskim autoritetom naviještao riječ Božju. I riječ mu je bila silna. Slušatelji su bili zaneseni njegovim naukom. Evanđelist Matej je zapisao: Ta učio je kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci (Mt 7,29). I imao je vlast, svu vlast. Dao mu ju je Otac Nebeski. On si je bio svjestan te vlasti. Na dan uzašašća na nebo rekao je jasno i otvoreno apostolima: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji (Mt 28,18). S punim autoritetom poslao je apostole naviještati ono što je i on naviještao: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju (Mk 16,15). Tko vas sluša, mene sluša, tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla (Lk 10,16). Sotona se osjetio ugroženim Isusovom prisutnošću i njegovom riječju. Svetac Božji i Nečisti duh ne mogu zajedno. Oni se obojica bore za čovjeka. Nečisti duh da bi zasužnjio i upropastio, a Svetac Božji, da bi oslobodio i spasio. Isus to ne čini na silu. On želi slobodna čovjeka … On privlači istinom i ljubavlju. To je moguće samo u slobodi. Sotona se služi silom i mržnjom zavedenoga čovjeka. Njegovi su instrumenti laž i mržnja … Gdje god je istina i ljubav, tamo je Isus. Gdje god je laž i mržnja, tamo je nečisti duh … Čovjek može biti sljedbenik Isusov, i svaki je čovjek pozvan da to bude, ali se može predati i Sotoni… Sotona zna da će izgubiti. Priznao je to Isusu rekavši: Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji (Mk 1,24). Za Isusove su riječi slušatelji rekli: Nove li i snažne nauke! (ev.). Isplati se prihvatiti je i uzeti za pravilo života, hodati za Isusom na životnom putu … Tko slijedi Sotonu, hoda u tami. Tko god hodi u tami, ne zna kamo ide (lv12,35). Isus je svjetlost. Sam je rekao: Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, ne će hoditi u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8,12). Izbor je mudra čovjeka, naš je izbor: Za Isusom svijetlim stazama istine, nade i ljubavi u život. AMEN. (vlč. Matija Burija)