STUPOVI CRKVE


Temelji Crkve počivaju
na Petru stijeni i njegovu ključu,
na Božjoj riječi u Pavlovoj ruci
tom britkom, sjajnom Kristovom maču.

Kroz stoljeća duga i naše vrijeme
paklene sile na Crkvu se obrušile,
spletkama mračnim i progonima
ne bili je tako zauvijek uništile.

Ranjena je ranjena, Petrova lađa,
udarcima teškim, iznutra izvana
ali nikad potonuti neće
božanska vlast, Petru je predana.

Tko može oteti Crkvu
iz apostolskog krila Petra i Pavla,
tko može progoniti Petra Stijenu
a da u srcu ne nosi đavla.