Stjepanu Kovačiću povelja i plaketa s likom Gjure Stjepana Deželića 4