STAZA ŽIVOTA


Život je naš
baš kao ova staza,
asfaltna tvrda ili makadam
rijetko je koja posuta cvijećem
i svatko od nas, putuje sam.

Ako nas na putu života
zaskoči zraka božanske milosti,
tek tada se možemo vidjeti
u ozračju nebeske
stvarnosti.

I sve dok nas ne obasja
čudesni reflektor vječnoga raja,
moramo puzit asfaltom tvrdim
a patnji i boli, ne vidimo kraja.