Statistički podaci za bistričku župu

Objavljeni su statistički podaci za Župu Uznesenja BDM Marija Bistrica. U 2019. godini ukupno je kršteno 69-oro djece, 24 dječaka i 45 djevojčice, od čega 41 iz župe i 28 iz drugih župa. Vjenčano je ukupno 37 parova, od čega 17 iz drugih župa. Umrlih je bilo 71, pa župa sada broji 4387 župljana. U 2019. godini bilježimo i 40 prvopričesnika i 41 krizmanika. U odnosu na 2018. godinu kršteno je 8-oro djece više ukupno i jedno dijete više iz župe Marija Bistrica, a sakrament vjenčanja sklopilo je 18 parova manje ukupno i 8 parova manje iz župe. Umrlih je 1 manje.