Sredstva iz IPARD-a za tradicijske i druge obrte

Nedavno raspisan natječaj za Mjeru 302 IPARD programa – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“, odnosi se na potpore za ulaganja unutar sektora: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, uslužne djelatnosti u ruralnom području, pogoni za preradu na farmama, proizvodnja gljiva i obnovljivi izvori energije.

Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe (mikro poduzetnici) u sustavu PDV-a, 100% u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog vlasništva, vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave i/ili grada Zagreba.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR (oko 1,09 milijuna kuna), osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje iznosi 675.000 EUR (oko 5 milijuna kuna).

Potpora iznosi do 50% od tog iznosa.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010. godine, a rok za zaprimanje prijava je od 3. 1. 2011. do 31. 3. 2011.

Istovremeno je objavljen i Natječaj za Mjeru 301 IPARD programa – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. Sredstvima iz IPARD programa u sklopu ove mjere, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika) mogu ostvariti potporu za ulaganja u sektoru kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalnih nerazvrstanih cesta, toplana na biomasu i protupožarnih cesta.

Za ovaj natječaj prijave se dostavljaju od 6. prosinca 2010 godine zaključno s 31. siječnja 2011. godine.

Oba javna natječaja dostupni su i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) u rubrici NATJEČAJI, gdje će se nalaziti i Vodiči za korisnike te potrebni obrasci za ove mjere.