Srčeka, Stranjčice i Kolovrti na 21. Županijskoj smotri dječjeg stvaralaštva1