SPOMENI SE DA SI PRAH


Mlado i staro pognute glave
s ozbiljnošću pepeo prima,
od praha smo uzeti
i u njega se vraćamo,
na današnji dan
to jasno je svima.

Na svakom čelu pepeo stoji
pepeo na crnoj i sijedoj kosi,
mladi i stari, djedovi i bake
pečat prolaznosti
na sebi nosi.

O sudbini svojoj
ništa ne znamo,
tajna je i kad ćemo
sa svijeta poći,
i zato u ovo
korizmeno vrijeme,
mislimo o tome
po danu i po noći.