SOIH o referendumu za ulazak Hrvatske u EU

Hrvatski savez udruga invalida rada i Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske uputila je svojim udrugama i članovima priopćenje o referendumu za ulazak Hrvatske u EU.
Na 15. hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom, u raspravi o temi “Što ulazak u EU donosi osobama s invaliditetom?” 250 predstavnika saveza i udruga detaljno analizirajući ovo pitanje, donjelo je jednoglasni zaključak da je na referendumu potrebno zaokružiti DA. Istaknuto je da će se ulaskom u EU za oko 530.000 osoba s invaliditetom u Hrvatskoj omogućiti poštivanje ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije, te pristupačnost objektima. Omogućena je i europska kartica zdravstvenog osiguranja za potrebe korištenja zdravstvene zaštite u svim državama članicama. Očekuje se usvajanje viših standarda, rad u državama članicama bez radnih dozvola te studiranje pod istim uvjetima. Također očekuje se primjena univerzalnog dizajna za ostvarivanja statusa saveza i udruga od posebnog društvenog interesa i sufinanciranje osnovne djelatnosti sa 70 posto. Zbog navedenih prednosti Savez udruga invalida rada i Zajednica SOIH poziva članove da izađu na referendum jer se time daje glas za bolju budućnost osoba s invaliditetom.