Smanjenje zaposlenih u KZŽ-i


Prema najavama krapinsko-zagorskog župana Siniše Hajdaša Dončića, Krapinsko-zagorska županija u iduće četiri godine namjerava ukinuti od 15 do 18 radnih mjesta, čime bi broj zaposlenih bio sveden na 70 do 75 osoba.

Uglavnom, riječ je o zaposlenicima kojima nedostaje nekoliko godina do mirovine i kojima će u dogovoru sa sindikatima biti ponuđeno da im se otkupi ostatak radnog staža.

Osim toga, Županija u narednom periodu namjerava pojačati obrazovnu strukturu na način da se smanji broj zaposlenih sa srednjom stručnom spremom a poveća broj onih koji imaju fakultetsko obrazovanje.

radiokaj