Smanjenje komunalnog doprinosa u Općini Marija Bistrica

Vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj je sjednici 26.ožujka, prihvatilo prijedlog načelnika Općine Stjepana Muheka o promjeni visine komunalnog doprinosa, kako bi se građanima omogućila lakša legalizacija objekata. Tako će se obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa u postupcima prema Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima do 30.06.2013. godine komunalni doprinos obračunati prema vrsti objekta za najniži iznos utvrđen kao za zonu 4 odnosno: za zgrade za poljoprivredne namjene 2 kn po kubnom metru, za zgradu industrijske odnosno gospodarsko-proizvodne djelatnosti 3 kn, a za zgradu stambene ili druge namjene (poslovni prostor, garaža i sl.) 4 kn po kubnom metru. U slučaju jednokratnog plaćanja, predviđen je i popust u iznosu od 25%, dok je popust za hrvatske branitelje 50 %, uz napomenu da se ne mogu koristiti oba popusta istovremeno.