Slušanost RMB-a

Analiza slušanosti Radio postaja u KZŽ-i, tvrke DE FACTO!

Istraživanje medija i javnog mnijenja
O projektu, pojmovima i metodologiji
Istraživački projekt FUSION koncipiran je ponajprije za potrebe medija, oglašivačkih agencija i oglašivača. Projektom su obuhvaćeni radio, televizija i novine.
Za marketinške potrebe među najvažnijim pokazateljima su parametri: rating (RTG) i doseg (Reach).
Rating -RTG (postotak prosječnog dnevnog slušateljstva)
“Prosječan” broj je zbroj redovitih i povremenih konzumenata podijeljen s brojem dana i  odnosi se na veličinu dnevnog auditorija. Kod izračunjavanja apsolutnih vrijednosti rejtinga, dakle konkretnog  broja slušatelja koji prate program svake pojedine radiopostaje, za osnovni skup uzima se broj stanovnika područja koje se obuhvatilo istraživanjem. U našim ispitivajima to su svi stanovnici stariji od  12 godina. S obzirom na to da većina slušatelja nije orijentirana isključivo na praćenje programa jedne radiopostaje tijekom dana ili tjedna, zbroj rejtinga svih radiopostaja ne može biti 100 posto. Kada bi svi slušatelji radija bili orijentirani isključivo na jednu radijsku postaju, onda bi suma dnevnih prosječnih rejtinga iznosila 100 posto.)
Doseg ili reach (tjedni doseg slušateljstva)
Parametar 'doseg'  pokazuje koliko je ukupno slušatelja tijekom ispitivanog razdoblja slušalo, pa makar samo jednom, neku emisiju ili njezin dio odnosno slušalo radio program određene postaje u promatranom istraživačkom periodu.
Metodologija
Metode: Telefonsko i terensko intervjuiranje uz pomoć računala (CATI I CAPI metoda).
Vrsta reprezentativnog uzorka: Višestruko stratificirani (prema spolu, dobi, obrazovanju, radnom statusu i teritorijalnoj pripadnosti)  i slučajni (probabilistički) za svako obuhvaćeno mjesto mjesto i županiju u cjelini.

Veličina kvartalnog uzorka za cijelu Hrvatsku: 16.000 osoba iznad 12 godina
Veličina uzorka u Krapinsko-zagorskoj županiji: 700 osoba

     Slušanost po danima u tjednu

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

Dan u tjednu    Ciljna skupina (%)    Prosječan broj slušatelja
Ponedjeljak        7,05                8681
Utorak            7,05                8681
Srijeda            6,78                8351
Četvrtak        7,09                8733
Petak            7,36                9065
Subota            7,21                8873
Nedjelja        7,79                9591

    Dinamika slušanja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Dan u tjednu : Cijeli tjedan
Vremenski interval : 00:00-24:00
 
Interval    Prosječan broj slušatelja
    Cijeli tjedan    Radni dan    Vikend
00:00 – 01:00    1063    992    1240
01:00 – 02:00    974    868    1240
02:00 – 03:00    709    620    930
03:00 – 04:00    620    620    620
04:00 – 05:00    620    620    620
05:00 – 06:00    2835    2728    3100
06:00 – 07:00    3986    3844    4341
07:00 – 08:00    3986    3844    4341
08:00 – 09:00    5226    5085    5581
09:00 – 10:00    6024    5829    6512
10:00 – 11:00    6644    6325    7441
11:00 – 12:00    5226    4837    6201
12:00 – 13:00    6685    6487    7179
13:00 – 14:00    4736    4007    6559
14:00 – 15:00    4382    3635    6249
15:00 – 16:00    4293    3511    6249
16:00 – 17:00    6201    5829    7131
17:00 – 18:00    4212    3464    6083
18:00 – 19:00    4075    3348    5891
19:00 – 20:00    3986    3348    5581
20:00 – 21:00    3720    3100    5271
21:00 – 22:00    5935    5953    5891
22:00 – 23:00    879    983    620
23:00 – 24:00    614    735    310
Ukupno    8853    8702    9232

     Detaljni profil slušatelja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Detaljni profil slušatelja
     Postotak slušateljstva (%)    Prosječan broja slušatelja
    M    Ž    Svi    M    Ž    Svi
Dobne skupine   
Dobne skupine – Postotak slušateljstva (%) – Svi
 
12 – 19    2,00    3,00    5,00    177    266    443
20 – 34    2,00    5,00    7,00    177    443    620
35 – 49    7,00    17,01    24,01    620    1506    2126
50 – 64    11,47    22,56    34,03    1016    1998    3014
65+    11,01    18,94    29,95    974    1677    2651
Ukupno     33,48    66,51    99,99    2964    5890    8854
Stručna sprema   
NSS    15,01    29,50    44,51    1329    2612    3941
SSS    14,47    32,02    46,49    1281    2835    4116
VŠS / VSS    4,00    5,00    9,00    354    443    797
Ukupno     33,48    66,52    100,00    2964    5890    8854
Radni status   
Zaposlenik    18,01    27,01    45,02    1594    2392    3986
Umirovljenik    11,47    16,49    27,96    1016    1460    2476
Učenik/student    2,00    3,00    5,00    177    266    443
Kućanica    0,00    13,01    13,01    0    1152    1152
Nezaposlen    2,00    7,00    9,00    177    620    797
Ukupno     33,48    66,51    99,99    2964    5890    8854
Samoprocjena životnog standarda   
Iznad prosjeka    0,00    0,00    0,00    0    0    0
Prosječan    27,01    47,50    74,51    2392    4206    6598
Ispod prosjeka    4,47    19,01    23,48    395    1683    2078
Ne želi se izjasniti    2,00    0,00    2,00    177    0    177
Ukupno     33,48    66,51    99,99    2964    5889    8853
Gdje slušate radio?   
Kod kuće    31,48    61,52    93,00    2787    5446    8233
U automobilu    7,00    5,00    12,00    620    443    1063
Na poslu    0,00    0,00    0,00    0    0    0
Ostalo    0,00    0,00    0,00    0    0    0
    Postotak slušateljstva (%)    Broj slušatelja
    M    Ž    Svi    M    Ž    Svi

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina (12+) : 123119
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
 
Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ                72,64        89429                108566
2.    RADIO STUBICA                46,42        57149                67935
3.    RADIO ZABOK                36,01        44341                57590
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE            23,65        29121                47154
5.    RADIO ZLATAR                12,44        15315                20366
6.    SOUNDSET OROSLAVJE            8,29        10205                16195
7.    RADIO MARIJA BISTRICA            7,19        8853                14317
8.    NARODNI RADIO                6,91        8505                16950
9.    ANTENA ZAGREB                6,14        7564                14057
10.    RADIO ZAPREŠIĆ                5,77        7100                13799
11.    HR 1                    4,98        6136                12570
12.    OTVORENI RADIO                4,70        5787                12469
13.    RADIO MARTIN                4,43        5457                11312
14.    HR 2                    4,39        5411                9361
15.    RADIO SAMOBOR                2,95        3637                8336
16.    HR-SLJEME                1,13        1392                2847
17.    RADIO MARIJA                0,63        781                2609
18.    HR. KATOLIČKI RADIO            0,61        746                2609

 
     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina : 108454
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 20 +

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    69,24    75098    88980
2.    RADIO STUBICA    44,66    48433    58606
3.    RADIO ZABOK    34,68    37617    50430
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    23,24    25200    41465
5.    RADIO ZLATAR    12,81    13895    18501
6.    RADIO MARIJA BISTRICA    7,75    8411    13077
7.    ANTENA ZAGREB    6,63    7196    13014
8.    RADIO ZAPREŠIĆ    6,53    7087    13703
9.    NARODNI RADIO    6,39    6930    13178
10.    HR 1    5,66    6136    12570
11.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,41    5863    9072
12.    HR 2    4,99    5411    9361
13.    OTVORENI RADIO    4,07    4414    8945
14.    RADIO MARTIN    3,65    3956    8612
15.    RADIO SAMOBOR    2,61    2826    5760
16.    HR-SLJEME    1,28    1392    2847
17.    RADIO MARIJA    0,72    781    2609
18.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,69    746    2609

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina : 79999
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 35+

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    70,74    56593    67301
2.    RADIO STUBICA    48,28    38627    47638
3.    RADIO ZABOK    36,25    28999    37886
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    27,44    21951    35466
5.    RADIO ZLATAR    14,64    11712    15873
6.    RADIO MARIJA BISTRICA    9,74    7790    11837
7.    RADIO ZAPREŠIĆ    8,62    6892    13084
8.    HR 1    7,67    6136    12570
9.    NARODNI RADIO    7,37    5896    10895
10.    HR 2    6,70    5358    9237
11.    ANTENA ZAGREB    5,41    4328    6890
12.    SOUNDSET OROSLAVJE    4,41    3532    6016
13.    RADIO MARTIN    4,35    3476    6996
14.    RADIO SAMOBOR    3,09    2471    4516
15.    OTVORENI RADIO    1,87    1494    4369
16.    HR-SLJEME    1,74    1392    2847
17.    RADIO MARIJA    0,98    781    2609
18.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,78    622    2114

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina : 48391
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 50 +

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    73,15    35398    42150
2.    RADIO STUBICA    46,65    22572    29104
3.    RADIO ZABOK    35,50    17179    20554
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    29,01    14037    20731
5.    RADIO ZLATAR    16,29    7883    10809
6.    RADIO MARIJA BISTRICA    11,71    5665    8737
7.    HR 1    11,04    5343    9794
8.    HR 2    5,17    2504    5602
9.    NARODNI RADIO    4,00    1934    4855
10.    RADIO ZAPREŠIĆ    3,67    1777    4977
11.    RADIO SAMOBOR    3,67    1777    2488
12.    HR-SLJEME    2,71    1309    2559
13.    RADIO MARTIN    2,39    1155    2488
14.    SOUNDSET OROSLAVJE    1,68    812    1816
15.    RADIO MARIJA    1,61    781    2609
16.    OTVORENI RADIO    1,28    621    2246
17.    ANTENA ZAGREB    0,90    437    1338

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 06:00-09:00

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    38,38    47256    55438
2.    RADIO STUBICA    26,56    32695    40472
3.    RADIO ZABOK    15,51    19092    27480
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    13,66    16817    24916
5.    RADIO ZLATAR    8,19    10085    12523
6.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,91    7279    11513
7.    RADIO MARIJA BISTRICA    4,24    5226    8061
8.    RADIO ZAPREŠIĆ    4,09    5031    8862
9.    HR 1    3,78    4653    8598
10.    ANTENA ZAGREB    3,44    4230    5846
11.    RADIO MARTIN    2,60    3207    5954
12.    HR 2    2,27    2799    3347
13.    RADIO SAMOBOR    1,44    1777    2488
14.    OTVORENI RADIO    1,39    1708    3608
15.    HR-SLJEME    0,88    1084    2023
16.    NARODNI RADIO    0,26    318    1115
17.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,10    124    495

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 09:00-12:00

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    45,45    55964    68901
2.    RADIO ZABOK    27,53    33889    43722
3.    RADIO STUBICA    25,57    31481    39392
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    14,21    17490    27791
5.    RADIO ZLATAR    9,01    11087    13149
6.    RADIO MARIJA BISTRICA    6,12    7530    13026
7.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,25    6461    9889
8.    ANTENA ZAGREB    4,59    5648    9494
9.    RADIO MARTIN    3,07    3775    8108
10.    RADIO ZAPREŠIĆ    3,01    3711    7485
11.    NARODNI RADIO    2,67    3288    5286
12.    OTVORENI RADIO    2,41    2961    6564
13.    HR 2    2,22    2737    3016
14.    RADIO SAMOBOR    0,59    727    1118
15.    HR-SLJEME    0,58    709    1240
16.    HR 1    0,47    585    1489
17.    RADIO MARIJA    0,43    533    1866
18.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,10    124    495

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 12:00-15:00

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    36,31    44699    56076
2.    RADIO STUBICA    27,65    34048    42627
3.    RADIO ZABOK    23,49    28918    40301
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    13,13    16160    24906
5.    RADIO ZLATAR    6,37    7841    10747
6.    RADIO MARIJA BISTRICA    5,50    6773    10637
7.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,49    6755    10607
8.    HR 2    3,34    4114    5464
9.    NARODNI RADIO    3,27    4032    6423
10.    RADIO MARTIN    3,05    3756    6366
11.    RADIO ZAPREŠIĆ    2,04    2506    5625
12.    ANTENA ZAGREB    1,62    1991    4058
13.    OTVORENI RADIO    1,43    1763    3896
14.    HR 1    0,80    987    1775
15.    HR-SLJEME    0,58    709    1240
16.    RADIO SAMOBOR    0,39    480    746
17.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,10    124    495
18.    RADIO MARIJA    0,07    88    248

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 15:00-18:00

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    36,94    45482    60752
2.    RADIO STUBICA    24,68    30386    37791
3.    RADIO ZABOK    18,25    22466    31762
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    16,76    20638    30922
5.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,41    6659    10415
6.    RADIO MARIJA BISTRICA    5,40    6645    10925
7.    RADIO ZLATAR    4,95    6090    9499
8.    RADIO MARTIN    3,51    4321    8826
9.    HR 2    3,26    4008    5216
10.    NARODNI RADIO    2,93    3610    6287
11.    RADIO ZAPREŠIĆ    1,93    2378    5226
12.    OTVORENI RADIO    1,51    1856    3816
13.    ANTENA ZAGREB    1,47    1812    3482
14.    HR 1    1,38    1698    4263
15.    HR-SLJEME    0,65    797    1488
16.    RADIO SAMOBOR    0,40    493    842
17.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,10    124    495

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 18:00-21:00

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    22,95    28254    39695
2.    RADIO STUBICA    16,90    20803    26612
3.    RADIO ZABOK    14,36    17681    23115
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    11,79    14515    20908
5.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,29    6509    9603
6.    NARODNI RADIO    3,48    4279    8056
7.    RADIO ZLATAR    3,43    4223    7543
8.    RADIO MARIJA BISTRICA    3,31    4075    9301
9.    HR 2    2,67    3287    4808
10.    RADIO ZAPREŠIĆ    1,95    2400    5254
11.    OTVORENI RADIO    1,35    1665    3348
12.    RADIO MARTIN    1,27    1559    6242
13.    RADIO SAMOBOR    1,04    1277    3226
14.    HR-SLJEME    0,75    928    1816
15.    HR 1    0,69    850    1487
16.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,61    746    2609
17.    ANTENA ZAGREB    0,45    550    1118

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 21:00-24:00

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO STUBICA    9,81    12076    15621
2.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    6,83    8414    11676
3.    RADIO KAJ    5,65    6954    13290
4.    RADIO ZABOK    5,39    6640    9301
5.    RADIO MARIJA BISTRICA    4,89    6017    10829
6.    SOUNDSET OROSLAVJE    3,60    4436    6833
7.    NARODNI RADIO    2,95    3631    6459
8.    HR 2    2,65    3260    4712
9.    RADIO ZAPREŠIĆ    2,25    2774    6624
10.    OTVORENI RADIO    2,19    2702    4546
11.    RADIO ZLATAR    2,09    2573    4345
12.    ANTENA ZAGREB    1,32    1621    3519
13.    RADIO SAMOBOR    1,01    1242    3102
14.    RADIO MARTIN    0,72    886    4258
15.    HR-SLJEME    0,58    709    1240
16.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,50    622    2114
17.    HR 1    0,21    259    659

     Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-06:00

 

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    11,72    14436    17048
2.    RADIO STUBICA    10,79    13286    17958
3.    SOUNDSET OROSLAVJE    4,84    5957    9793
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    3,74    4599    6710
5.    RADIO MARIJA BISTRICA    2,66    3278    4341
6.    RADIO ZABOK    2,64    3245    6815
7.    HR 2    2,29    2819    3638
8.    OTVORENI RADIO    1,59    1958    4284
9.    RADIO ZLATAR    1,58    1949    2480
10.    HR 1    1,28    1580    3015
11.    RADIO MARTIN    1,07    1313    5588
12.    HR-SLJEME    0,75    921    1612
13.    NARODNI RADIO    0,63    775    2451
14.    RADIO SAMOBOR    0,62    766    2776
15.    ANTENA ZAGREB    0,38    473    1462
16.    RADIO ZAPREŠIĆ    0,27    337    1118
17.    RADIO MARIJA    0,13    159    495
18.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,10    124    495

 

Slušanost RMB-a

Analiza slušanosti Radio postaja u KZŽ-i, tvrke DE FACTO!

O projektu, pojmovima i metodologiji
Istraživački projekt FUSION koncipiran je ponajprije za potrebe medija, oglašivačkih agencija i oglašivača. Projektom su obuhvaćeni radio i televizija. Uvid u sve opcije programa, oglašivačima i oglašivačkim agencijama umnogočemu pomaže pri izboru konkretnog medija, medija miksu i medijskom planiranju. Medijima pak omogućava vrednovanje sveukupnih uređivačkih napora, zamijećivanje eventualnih oscilacija u konzumiranju medija s obzirom na godišnju dob, razna događanja, programsku shemu te praćenje pozicije vlastitog medija i konkurencije.
Za marketinške potrebe među najvažnijim pokazateljima su parametri: rating (RTG) i doseg (Reach).
Rating -RTG (postotak prosječnog dnevnog slušaljstva)
“Prosječan” broj je zbroj redovitih i povremenih konzumenata podijeljen s brojem dana i  odnosi se na veličinu dnevnog auditorija. Kod izračunjavanja apsolutnih vrijednosti rejtinga, dakle konkretnog  broja slušatelja koji prate program svake pojedine radiopostaje, za osnovni skup uzima se broj stanovnika područja koje se obuhvatilo istraživanjem. U našim ispitivajima to su svi stanovnici stariji od  12 godina.
Doseg ili reach (tjedni doseg slušateljstva)
Parametar 'doseg'  pokazuje koliko je ukupno slušatelja tijekom nekog razdoblja slušalo, pa makar samo jednom, neku emisiju ili njezin dio odnosno slušalo radio program određene postaje u promatranom istraživačkom periodu.

Metodologija
Metode: CATI (telefonska anketa uz pomoć računala) i  CAPI  (terensko intervjuiranje uz pomoć prijenosnih računala)

Vrsta reprezentativnog uzorka:
Višestruko stratificirani i slučajni (probabilistički) za svako mjesto i županiju

Veličina kvartalnog uzorka za Hrvatsku: 16.000 osoba iznad 12 godina
Veličina kvartalnog uzorka za Krapinsko-zagorsku županiju:  700 osoba iznad 12 godina
Standardna greška mjerenja: od 1,8 do 3,2 postotna boda na razini vjerojatnosti od 95 posto.
Ispitivanje u Krapinsko-zagorskoj županiji  provodi se u 18 naselja.

PROSJEČNA DNEVNA  SLUŠANOST  I  PROSJEČNI  TJEDNI DOSEG  RADIJSKIH POSTAJA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM 2013. GODINE

 
Slušanost radiopostaja

Ciljna skupina (12+) : 123119
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-24:00
 
Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    62,94    77490    99246
2.    RADIO STUBICA    46,65    57437    69531
3.    RADIO ZABOK    27,00    33247    41583
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    25,68    31621    43052
5.    RADIO ZLATAR    12,34    15191    27219
6.    HR 1    7,58    9329    16292
7.    NARODNI RADIO    6,97    8576    14712
8.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,86    7211    12208
9.    RADIO ZAPREŠIĆ    5,61    6903    16651
10.    RADIO MARTIN    5,54    6824    16166
11.    RADIO MARIJA BISTRICA    5,54    6819    10698
12.    ANTENA ZAGREB    5,01    6168    9782
13.    RADIO SAMOBOR    3,25    3997    9025
14.    OTVORENI RADIO    2,48    3059    6124
15.    HR 2    2,46    3023    8010
16.    HR-SLJEME    1,74    2147    5440
17.    HR. KATOLIČKI RADIO    1,38    1697    2002
18.    RADIO MARIJA    0,06    68    237

 
Slušanost radiopostaja

Ciljna skupina : 108454
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 20 +
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-24:00

 
Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    62,21    67471    83819
2.    RADIO STUBICA    45,90    49779    60458
3.    RADIO ZABOK    26,93    29202    36872
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    25,78    27955    39164
5.    RADIO ZLATAR    11,65    12636    23331
6.    HR 1    8,60    9329    16292
7.    NARODNI RADIO    6,68    7249    12006
8.    RADIO ZAPREŠIĆ    6,16    6681    15096
9.    RADIO MARTIN    5,86    6353    15343
10.    RADIO MARIJA BISTRICA    5,85    6348    9052
11.    SOUNDSET OROSLAVJE    4,77    5173    6583
12.    ANTENA ZAGREB    4,63    5024    7990
13.    RADIO SAMOBOR    3,27    3543    7965
14.    HR 2    2,79    3023    8010
15.    OTVORENI RADIO    2,57    2790    5064
16.    HR-SLJEME    1,98    2147    5440
17.    HR. KATOLIČKI RADIO    1,56    1697    2002
 
Slušanost radiopostaja

Ciljna skupina : 79999
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 35 +
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-24:00

 
Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    67,30    53839    63610
2.    RADIO STUBICA    47,40    37919    46237
3.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    29,68    23746    33405
4.    RADIO ZABOK    27,62    22096    26721
5.    HR 1    11,66    9329    16292
6.    RADIO ZLATAR    10,79    8632    16975
7.    RADIO MARIJA BISTRICA    7,05    5643    7406
8.    RADIO MARTIN    5,33    4263    10496
9.    NARODNI RADIO    5,26    4208    6713
10.    SOUNDSET OROSLAVJE    4,70    3762    4115
11.    RADIO ZAPREŠIĆ    4,66    3725    9419
12.    RADIO SAMOBOR    4,02    3219    6172
13.    HR 2    3,08    2461    5632
14.    HR-SLJEME    2,68    2147    5440
15.    HR. KATOLIČKI RADIO    2,06    1646    1646
16.    ANTENA ZAGREB    1,21    968    2194
17.    OTVORENI RADIO    0,78    623    1416

 
Slušanost radiopostaja

Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Spol : Žene
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 05:00-22:00

 
Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    63,96    40641    48992
2.    RADIO STUBICA    49,03    31156    38420
3.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    24,87    15806    20102
4.    RADIO ZABOK    22,46    14271    16881
5.    RADIO ZLATAR    16,01    10173    13864
6.    NARODNI RADIO    9,56    6073    10360
7.    RADIO MARIJA BISTRICA    6,48    4115    5760
8.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,55    3527    7406
9.    RADIO MARTIN    5,45    3461    7762
10.    RADIO ZAPREŠIĆ    5,44    3457    8247
11.    ANTENA ZAGREB    5,27    3348    5796
12.    RADIO SAMOBOR    4,86    3089    6786
13.    HR 1    4,77    3029    6664
14.    HR-SLJEME    3,38    2147    5440
15.    OTVORENI RADIO    1,27    807    2120
16.    HR 2    0,27    169    475
17.    RADIO MARIJA    0,11    68    237
18.    HR. KATOLIČKI RADIO    0,08    51    356

Slušanost radiopostaja

Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Radni dani
Vremenski interval : 00:00-24:00

 
Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    64,40    79289    97691
2.    RADIO STUBICA    47,54    58530    67885
3.    RADIO ZABOK    27,14    33412    41583
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    25,63    31555    43052
5.    RADIO ZLATAR    12,89    15871    24751
6.    HR 1    6,86    8443    15936
7.    NARODNI RADIO    6,82    8402    14712
8.    SOUNDSET OROSLAVJE    6,46    7956    11385
9.    RADIO MARTIN    5,87    7223    14520
10.    RADIO ZAPREŠIĆ    5,75    7074    15096
11.    RADIO MARIJA BISTRICA    5,35    6583    10698
12.    ANTENA ZAGREB    5,06    6233    9545
13.    RADIO SAMOBOR    3,10    3815    8669
14.    OTVORENI RADIO    2,75    3388    5768
15.    HR 2    2,43    2989    8010
16.    HR-SLJEME    2,15    2648    5440
17.    HR. KATOLIČKI RADIO    1,39    1717    2002
18.    RADIO MARIJA    0,08    95    237

Slušanost radiopostaja

Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Vikend
Vremenski interval : 00:00-24:00

Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    59,29    72992    82423
2.    RADIO STUBICA    44,43    54704    66065
3.    RADIO ZABOK    26,67    32834    37698
4.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    25,82    31787    35557
5.    RADIO ZLATAR    10,96    13491    20716
6.    HR 1    9,38    11544    14876
7.    NARODNI RADIO    7,32    9012    13882
8.    RADIO MARIJA BISTRICA    6,02    7406    8229
9.    RADIO ZAPREŠIĆ    5,26    6475    7417
10.    ANTENA ZAGREB    4,88    6007    8485
11.    RADIO MARTIN    4,73    5825    8404
12.    SOUNDSET OROSLAVJE    4,34    5349    6583
13.    RADIO SAMOBOR    3,62    4453    6172
14.    HR 2    2,53    3110    3888
15.    OTVORENI RADIO    1,82    2235    2825
16.    HR. KATOLIČKI RADIO    1,34    1646    1646
17.    HR-SLJEME    0,73    896    1792

 
Slušanost radiopostaja

Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 05:00-22:00
 
Pozicija    Naziv radiopostaje    Ciljna skupina (%)    Prosječan dnevni
broj slušatelja    Prosječan tjedni doseg
1.    RADIO KAJ    62,94    77490    99246
2.    RADIO STUBICA    46,65    57437    69531
3.    RADIO HRVATSKO ZAGORJE    25,44    31316    42696
4.    RADIO ZABOK    25,02    30810    38640
5.    RADIO ZLATAR    12,34    15191    27219
6.    HR 1    7,58    9329    16292
7.    NARODNI RADIO    6,97    8576    14712
8.    SOUNDSET OROSLAVJE    5,86    7211    12208
9.    RADIO MARIJA BISTRICA    5,54    6819    10698
10.    ANTENA ZAGREB    4,90    6033    9189
11.    RADIO MARTIN    4,78    5883    14520
12.    RADIO ZAPREŠIĆ    4,27    5257    15005
13.    RADIO SAMOBOR    3,25    3997    9025
14.    HR 2    2,46    3023    8010
15.    HR-SLJEME    1,74    2147    5440
16.    HR. KATOLIČKI RADIO    1,38    1697    2002
17.    OTVORENI RADIO    1,34    1648    4478
18.    RADIO MARIJA    0,06    68    237

Slušanost po danima u tjednu

Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

Dan u tjednu    Ciljna skupina (%)    Prosječan broj slušatelja
Ponedjeljak    5,35    6583
Utorak    5,35    6583
Srijeda    5,35    6583
Četvrtak    5,35    6583
Petak    5,35    6583
Subota    5,35    6583
Nedjelja    6,68    8229

 
Dinamika slušanja

Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Dan u tjednu : Cijeli tjedan
Vremenski interval : 00:00-24:00

 Interval    Prosječan broj slušatelja
    Cijeli tjedan    Radni dan    Vikend
00:00 – 01:00    235    165    411
01:00 – 02:00    235    165    411
02:00 – 03:00    235    165    411
03:00 – 04:00    353    329    411
04:00 – 05:00    353    329    411
05:00 – 06:00    1763    1810    1646
06:00 – 07:00    2704    2798    2469
07:00 – 08:00    3057    2963    3292
08:00 – 09:00    3762    3785    3703
09:00 – 10:00    4115    3950    4526
10:00 – 11:00    4232    4115    4526
11:00 – 12:00    3997    3621    4938
12:00 – 13:00    3997    3621    4938
13:00 – 14:00    3880    3292    5349
14:00 – 15:00    3880    3456    4938
15:00 – 16:00    3292    2963    4115
16:00 – 17:00    2939    2633    3703
17:00 – 18:00    2939    2798    3292
18:00 – 19:00    2586    2469    2880
19:00 – 20:00    2469    2469    2469
20:00 – 21:00    1999    1810    2469
21:00 – 22:00    1293    1152    1646
22:00 – 23:00    235    165    411
23:00 – 24:00    235    165    411
Ukupno    6819    6583    7406

 
Detaljni profil slušatelja

Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
     Postotak slušateljstva (%)    Prosječan broja slušatelja
    M    Ž    Svi    M    Ž    Svi
 

12 – 19    3,45    3,45    6,90    235    235    470
20 – 34    3,45    6,90    10,35    235    470    705
35 – 49    5,17    12,07    17,24    353    823    1176
50 – 64    17,24    18,97    36,21    1176    1293    2469
65+    10,34    18,97    29,31    705    1293    1998
Ukupno     39,65    60,36    100,01    2704    4114    6818
Stručna sprema   
NSS    20,69    22,41    43,10    1411    1528    2939
SSS    15,52    31,03    46,55    1058    2116    3174
VŠS / VSS    3,45    6,90    10,35    235    470    705
Ukupno     39,66    60,34    100,00    2704    4114    6818
Radni status   
Zaposlenik    22    26    48    1500    1773    3273
Umirovljenik    10,34    22,57    32,91    705    1539    2244
Učenik/student    3,45    3,45    6,9    235    235    470
Kućanica    0    3    3    0    204    204
Nezaposlen    3,86    5,33    9,19    263    363    626
Ukupno     39,65    60,35    100,00    2703    4114    6818
 

Slušanost RMB-a

Radio Marija Bistrica u 2011. godini, prema slušanosti je u KZŽ-i zauzimao 12. mjesto, od svih radio postaja, koje se mogu čuti u Zagorju sa prosječno 4,13 % slušatelja dnevno. Riječ je o rezultatima istraživanja tvrtke De facto produkcija iz Zagreba, a istraživanje je provedeno na uzorku od 123119 ispitanika starijih od 12 godina. U ciljanoj skupini iznad 35 godina na uzorku od 79999 ispitanika RMB zauzima 9. mjesto sa 6,35 % ili prosječno 5080 slušatelja dnevno. Inače u 2011. godini Radio Marija Bistrica ostvario je bruto prihod od 477.639,00 kn, a prema zakonu obvezni smo ga objaviti u svom mediju.