Slab odaziv na izbore za Vijeća mjesnih odbora Općine Marija Bistrica

Jučer su održani izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Bistrica. Izabrani su vijećnici u 10 mjesnih odbora, a ukupan odaziv bio je 12,37 posto. Najveći je odaziv bio u Podgrađu gdje je izašlo 25,74 posto, a najmanji u Globočecu 8,01 posto.

U Sušobregu Bistričkom kandidirana je samo lista HDZ, s koje je ušlo svih pet članova. U ostalim jedinicama kandidirane su tri ili četiri liste. U Mariji Bistrici dva člana Vijeća su iz HDZ-a, a po jednog imaju HSS, ZDS i SDP-HNS, u Podgorju Bistričkom i Lazu po dva vijećnika imaju HDZ i HSS, jednog SDP-HNS  u Podgorju i SDP-HNS-ZDS u Lazu, u Humu Bistričkom i Globočecu tri mjesta za HDZ, po jedno za HSS i ZDS, u Tugonici dva za SDP, po jedno za HDZ, HSS i ZDS, u Selnici po dva mjesta imaju ZDS i HSS, jedno HDZ, u Poljanici Bistričkoj po dva HSS i SDP, a jedno HDZ, te u Podgrađu tri za HSS i po jedno za HDZ i ZDS.

Ukupno najviše članova Vijeća mjesnih odbora 21 je iz HDZ-a, 15 iz HSS-a sedam iz ZDS-a četiri iz SDP-a, dva iz koalicije SDP-HNS te jedan iz koalicije SDP-HNS-ZDS.