Skupština Udruge vinara i podrumara Vinski Vrh

Udruga vinogradara, vinara i podrumara ''Vinski Vrh'' u petak 28. ožujka je održala redovu izvještajnu godišnju skupštinu. Sa novih 30-tak članova, ova udruga, osnovana prije dvije godine, dostigla je zavidnu brojku od 101 člana. Iz izvješća o radu u prošloj godini valja izdvojiti organizaciju vinarijade, odnosno ocjenjivanje vina na koje su članovi donijeli 46 uzoraka vina. Također, organiziran je i izlet u Baranju u mjesto Suza, koji je održan početkom lipnja, a 9. studenog u Vinariji Micak obilježeno je Martinje. U planu je lani bilo i obilježavanje Vincekovoga, ali zbog loših vremenskih prilika nije održano. I u planu rada za 2014. godinu je obilježavanje Vincekovog, što je već i odrađeno, zatim organizacija prezentacija i predavanja, vinarijade, izleta i obilježavanje Martinja. Također na skupštini je odlučeno da se zaštitnikom Udruge proglasi sv. Vid, koji se obilježava 15. lipnja. Stoga će se i dan Udruge obilježavati subotom prije ili poslije sv. Vida, u dogovoru sa župnikom mons. Zlatkom Korenom. Uz misu dan Udruge obilježavat će se i popratnim programom. Također, članovi Udruge vinogradara, vinara i podrumara ''Vinski Vrh'', dogovorili su i akciju čišćenja okoliša kapelice na Vinskom Vrhu, koja je planirana 12. travnja.

Skupština Udruge vinara i podrumara Vinski Vrh

U subotu (08.12.2012.) je u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Tugonica-Podgrađe u Tugonici održana prva redovna skupština Udruge vinara i podrumara Vinski Vrh. Riječ je o nedavno osnovanoj udruzi, koja broji 50-tak članova, uglavnom vlasnika vinograda i kleti na području Vinskog Vrha i u njegovoj blizini. Riječ je o Vinskom Vrhu u Poljanici Bistričkoj u Općini Marija Bistrica. Udruga je osnovana krajem kolovoza ove godine, pa je izvješće o radu u 2012. godini bilo kratko, a predsjednik Zdravko Horvatić je istaknuo da su od osnivanja poduzete sve radnje kako bi se udruge registrirala, dobila svoj račun, a organizirano je i jedno kušanje vina, koje je proteklo vrlo uspješno. U planu rada za 2013. godinu između ostalog ističe se organizacija vinarijade, kušanja vina, stručnih izleta, obilježavanje Vincekovoga i Martinja, kao i suradnja sa nekom od osiguravajućih kuća u svrhu izrade ponude za osiguranje vinograda od mraza i tuče.